Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

489
0
Share:

Συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, στις 18:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 • Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Ανάκληση ή μη άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «ΚΑΝΤΙΝΑΣ» στο όνομα της ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).
 • Ανάκληση ή μη άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «ΚΑΝΤΙΝΑΣ» στο όνομα της ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗΣ ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).
 • Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής δικαιούχων Α’ Κοινωνικών βοηθειών, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.).
 • Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος).
 • Υπογραφή συμφωνητικού μισθώσεως μεταξύ ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ – ΓΑΙΑΟΣΕ, με το Δήμο ως εκ πλαγίου συμβαλλόμενοι για την επίβλεψη τεχνικών εργασιών όπως αυτές προβλέπονται στο σχέδιο συμφωνητικού μισθώσεως ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος).
 • Παραχώρηση στον “Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” δικαιώματος διαφήμισης σε χώρο μεταξύ του Κλειστού Γυμναστηρίου “Mιχ. Παρασκευόπουλος” και Παλιού Κολυμβητηρίου ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος).
 • Ανακήρυξη σε επίτιμο Δημότη τον Αρχηγό Μιχαήλ Κωσταράκο για την προσφορά του και το έργο που επιτέλεσε προς ωφέλεια του Δήμου ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος).
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος).
 • Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του Δήμου Αλεξ/πολης ( Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.).
 • Αίτηση της κας Αρσένογλου Αλεξάνδρας του Θεμιστοκλή για έγκριση διάθεσης (παραχώρησης – αγοράς ) τάφου ( Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.).
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Αρβανιτίδη Δήμο (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Χατζηδήμου Παναγιώτη   (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Ισμαήλ Ογλού Τουρκιάν του Ισμαήλ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στα ονόματα των Εμίν Ογλού Σαλή του Καδήρ και Εμίν Ογλού Οζτζάν του Σαλή (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Γιουσούφ Ογλού Ιζέτ του Μεχμέτ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Βαρσαμίδη Γεώργιο (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Χραλ Ογλού Σαμή του Ρεφίκ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 210/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα “Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με τη δημιουργία νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σήμανσης  του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ-πολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σήμανσης  του έργου «Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού οικισμού Μάκρης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Έγκριση 2ου  ΑΠΕ του έργου  «Συντηρήσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών  για το έργο «Διευθέτηση ομβρίων επί των πεζοδρομίων της οδού Ευαγγελίδη» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας της ολοκλήρωσης των εργασιών  του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση  επεξεργασίας  λυμάτων Φερών» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Ορισμός επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο «Συντήρηση κτιρίου Μουσικής Σχολής Φερών» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Ορισμός  επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο «Κατασκευή βάσης & μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου «Αποκαταστάσεις  στεγανοποίησης  της οροφής πολυχώρων Μαΐστρου Απαλού & Προθερμαντηρίου   Μπουλμπουτζή στο στάδιο Φ. Κοσμάς» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Ορισμός  επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο «Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης ομβρίων  ανατολικού  οικισμού Μάκρης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 • Παραχώρηση και διαχείριση των 5 αρδευτικών γεωτρήσεων για χρήση στον Αγροτικό ΣυνεταιρισμόΛουτρού ( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.).
 • Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης» ( Εισηγ: κ. Μπίκος Χ.).
 • Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση της 20ης Πανέβριας Αγροτικής ΈκθεσηςΦερών (Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.).
 • Έγκριση δαπανών της τελετής λήξης της κολυμβητικής περιόδου 2015 της Δημοτικής Ενότητας Φερών(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.).
 • Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 324/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης χώρου κατά τη διάρκεια της πανήγυρης στην Δ.Κ. Φερών” (Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.).
Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο