Κοιμητήρια Ορεστιάδας: Το ενδιαφέρον και ο σεβασμός … απέθαναν!!!

1
0
Share:

 

Αυτές είναι οι βασικές υποχρεώσεις ενός κλασικού – παραδοσιακού Δημάρχου, χρόνια τώρα στην Ελλάδα. Σε ότι αφορά το τελευταίο ειδικά, ο κ. Μουζάς, δεν φαίνεται να έχει διάθεση, έστω και τον τελευταίο μήνα της θητείας του, να ανταποκριθεί,  όπως αποδεικνύουν οι φωτογραφίες και η επιστολή που μας έστειλε ακροατής του STATUS 94.2 (τα στοιχεία του οποίου είναι στη διάθεσή μας).   

 

 

Με αυτό το mail θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μας για το νέο κοιμητήριο Ορεστιάδας.

Πρόσφατα κηδέψαμε τον πατέρα μας στο νέο νεκροταφείο Ορεστιάδας. Πρόσφατα δηλαδή περί τον Ιούλιο του 2014 ένα αγαπημένο μας πρόσωπο έφυγε από κοντά μας, πήρε το δρόμο το μακρινό, τον χωρίς επιστροφή. Δεν θα μας ξαναμιλήσει, δεν θα το ξαναδούμε σε αυτήν εδώ τη γη. Και μόνο η ιδέα αυτή μας συντρίβει! Παρηγορούμαστε με το να επισκεπτόμαστε συχνά το σημείο ταφής του, να το περιποιούμαστε, να του πηγαίνουμε λουλούδια . Είναι ανθρώπινο! Ευχόμαστε για την ανάπαυση της ψυχής του. Ανακουφιζόμαστε για λίγο και ύστερα πάλι από την αρχή.

Ενημερωτικά … όταν η ψυχή απομακρυνθεί από το σώμα , αυτό γίνεται πτώμα . Το πτώμα δεν έχει ούτε τη ζεστασιά , ούτε τη λαμπρότητα του έμψυχου ανθρώπου. Τόσο στην Ελληνική Αρχαιότητα , όσο και στο Χριστιανισμό εθεωρείτο μεγάλη βεβήλωση η μη κήδευση και ταφή των νεκρών. Γι’ αυτόν το λόγο επιβάλλεται η κήδευση και η ταφή των νεκρών σε ένδειξη σεβασμού, τιμής και αγάπης. Γι΄ αυτό εξακολουθούμε να σεβόμαστε τους νεκρούς μας και να προσευχόμαστε γι΄ αυτούς. Ο σεβασμός μας δείχνεται με τη μέριμνά μας για τον ευπρεπισμό και την ταφή του σώματος. Η προσευχή υπέρ των νεκρών είναι και αυτή δείγμα της αγάπης μας γι΄ αυτούς. Ο τάφος μας συνδέει και συναισθηματικά με το νεκρό μας. Το θαμμένο σώμα είναι μια παρηγοριά για τους επιζώντες και γίνεται αντικείμενο φροντίδος και προσευχών. Το πτώμα διατηρεί την ιερότητά του και μετά θάνατον και αποτελεί θρησκευτικό αντικείμενο τιμής και σεβασμού.

Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι πολιτισμοί συμπίπτουν πάντοτε σε ένα σημείο. Ανεξάρτητα από τη βαρβαρότητα ή όχι μιας εποχής ή ενός λαού, ανεξάρτητα από το θρήσκευμα ή την κυρίαρχη ιδεολογία, ο σεβασμός στο νεκρό ήταν πάντα το κοινό και ξεχωριστό χαρακτηριστικό τους. Δεν υπάρχει πολιτισμός, δεν υπάρχει λαός που να μην είχε αυτό το σεβασμό, ακόμη και στο νεκρό του εχθρού.

Έχει ήδη δημοσιευθεί στη τοπική εφημερίδα της Ορεστιάδας «ΜΕΘΟΡΙΟΣ» την 24 Ιουλίου 2014 άρθρο για την επικρατούσα κατάσταση του υπόψη νεκροταφείου.

Θέλουμε να πηγαίνουμε στο νεκροταφείο και να νιώθουμε γαλήνη για τις ψυχές των συγγενών μας. Θέλουμε να πηγαίνουμε να καθαρίζουμε τον τάφο τους. Θέλουμε να ανάβουμε ένα κεράκι.

Δυστυχώς όμως το νέο κοιμητήριο Ορεστιάδας είναι γεμάτο ξερόχορτα ύψους 1,5μ. Δεν έχει πουθενά ένα παγκάκι να καθίσουμε να ξεκουραστούμε, να ακουμπήσει κάπου η γιαγιά και ο παππούς. Δεν έχει ούτε ένα δέντρο, ούτε ένα θάμνο. Δεν έχει ούτε διαδρόμους ανάμεσα στους τάφους ή όπου υπάρχουν είναι τόσο μικροί και η διέλευση γίνεται με πλάγια βήματα, πράγμα αδύνατο για ένα ηλικιωμένο που θέλει να ανάψει το κεράκι στο αγαπημένο του πρόσωπο. Η επικινδυνότητα είναι τεράστια πόσο μάλλον και με την εμφάνιση φιδιών. Η ηθική και ανθρώπινη συμπεριφορά επιβάλλει ένα ερώτημα. Γιατι οι αποθανόντες να αντιμετωπίζονται ως ‘σκουπίδια’ την στιγμή που πάλεψαν να ζούνε με αξιοπρέπεια και σεβασμό;

Τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο δεν είναι υπερβολές. Ίσα ίσα που είναι και νομοθετημένα με τους κάτωθι Αναγκαστικούς Νόμους και Υπουργικές Αποφάσεις:

1)Α.Ν. 445 της 14 Ιουν. 1968 (ΦΕΚ Α 130) : Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών.

Αναφέρεται σε γενικές οδηγίες.

 

2)Α.Ν. 582 της 28 Σεπτ. 1968 (ΦΕΚ Α 225) : Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων.

ʼρθρο 1: 

1. Η ίδρυσις και συντήρησις κοιμητηρίων (νεκροταφείων) ανήκει εις την αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων.

2. Οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται να φροντίζουν εγκαίρως, δια την εξασφάλιση των απαιτουμένων χώρων, κειμένων κατ αρχήν εκτός σχεδίου πόλεως και μακράν κατοικημένων περιοχών δια κοιμητήρια, να περιβάλλουν δε πάντοτε ταύτα δια φυτειών (δένδρων και θάμνων), επί ζώνης επαρκούς πλάτους. Εφ οιουδήποτε χώρου απαλλοτριωμένου προς ίδρυση νέου κοιμητηρίου επιβάλλεται να δημιουργηθεί απαραιτήτως εντός της προοριζομένης δια τον σκοπό τούτον εκτάσεως η ως άνω ζώνη πρασίνου, το υπόλοιπο δε κεντρικό μέρος να χρησιμοποιείται μόνον ως κοιμητήριο.

Πέραν της ζώνης πρασίνου δημιουργείται οδός περιβάλλουσα το κοιμητήριο. Οι λεπτομέρειες ως προς την εκλογή των θέσεων των κοιμητηρίων την τοπική αυτών διάταξη και εν γένει παν σχετικό ζήτημα, ρυθμίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο δι’ αποφάσεως του, (εγκρινομένης υπό του Νομάρχου), μετά σύμφωνον γνώμη επιτροπής εκ του Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού, του προϊσταμένου της παρά τη Νομαρχία Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων και του Νομιάτρου•.

 

3)Υπουργική Απόφαση της 10 Μαι. 1978 (ΦΕΚ Β 424) : Περί όρων για την ίδρυση των κοιμητηρίων.

ʼρθρο 6

Τα κοιμητήρια πρέπει να περιφράσσονται με τοίχο ή άλλη περίφραξη που να παρεμποδίζει αποτελεσματικά την είσοδο σ’ αυτά ατόμων ή ζώων. 

Μέσα από την περίφραξη πρέπει να φυτεύονται δέντρα και θάμνοι σε αρκετό πλάτος, ώστε να δημιουργείται πράσινη ζώνη και στη συνέχειά τους, στο εσωτερικό μέρος, πρέπει να κατασκευάζεται δρόμος που να περιβάλλει τον χώρο, που χρησιμοποιείται για την ταφή των νεκρών. 

Για κάθε ένα κοιμητήριο πρέπει να συντάσσεται γενικό σχέδιο σε κατάλληλη κλίμακα, στο οποίο θα φαίνεται η τοπογραφική διαμόρφωση του εδάφους, τα κτίσματα που υπάρχουν και προβλέπονται να γίνουν οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις, δρόμοι, πλατείες, κλπ. καθώς και ο διαχωρισμός της περιοχής της ταφής των νεκρών σε τομείς, κάθε ένας από τους οποίους θα φέρει χαρακτηριστικό όνομα, γράμμα ή αριθμό. Επίσης θα συντάσσονται σχέδια των πιο πάνω τομέων με λεπτομέρειες στα οποία θα σημειώνονται οι θέσεις των τάφων, καθώς και η σειρά χρησιμοποιήσεως τους. Το έδαφος ύστερα από την τελική διαμόρφωσή του πρέπει να μην έχει έντονες κλίσεις και οπωσδήποτε όχι πάνω από το 10%.

ʼρθρο 8

1.Οι διαστάσεις των κρυπτών (φερετροθηκών) και των βοηθητικών χώρων των κτιστών τάφων θα είναι:

α) Καθαρό πλάτος διαδρόμων τουλάχιστον 1,0μ.

β) Καθαρές εσωτερικές διαστάσεις κρύπτης τουλάχιστον : πλάτος 0,75μ, ύψος 0,75μ, μήκος 2,20μ.

ʼρθρο 18

Οι παραβάτες αυτής της διατάξεως διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, εκτός αν από γενική άλλη ή ειδική διάταξη, προβλέπονται αυστηρότερες ποινές, οπότε ισχύουν οι τελευταίες. Σε περίπτωση υποτροπής σ’ ένα χρόνο, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. 

 

Η δικαιολογία του Δήμου Ορεστιάδας ως προς την καθαριότητα θα είναι η καθυστέρηση του διαγωνισμού. Το δέχομαι μέχρι εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ως προς την δομή όμως και την ευταξία ποια θα είναι η δικαιολογία;

Κάντε άμεσες ενέργειες για διόρθωση των λαθών. Αφήστε κενή μια σειρά που είναι για μελλοντικούς τάφους για να υπάρξει διάδρομος. Τις υπόλοιπες βάσεις που θα κατασκευάσετε φτιάξτε τες με μεγαλύτερους διαδρόμους. Δώστε μας το δικαίωμα στις κενές θέσεις που θα αφήσετε να φυτέψουμε δεντράκια. Η αγανάκτηση εκτονώνεται με έργα, όχι με τερτίπια και απαξίωση. Αλλιώς φουντώνει. Σεβασμό στην ζωή μας και στο δικαίωμα να τιμούμε τους νεκρούς μας.

Για την πιστότητα των αναγραφομένων επισυνάπτονται τα ΦΕΚ καθώς και φωτογραφικό υλικό (λήψη τέλος Ιουλίου 2014). Επίσης τα παραπάνω μπορούν να διαπιστωθούν και απο τις εκθέσεις του συνήγορου του πολίτη σχετικά με την κείμενη νομοθεσία για την συντήρηση κοιμητηρίων και την διαχείριση τους απο τους δήμους.

 

 

 

 

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο