5 φορές περισσότερα τα κατσίκια από τους διαθέσιμους βοσκότοπους στη Σαμοθράκη!


 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της Γιώργο Δεμερίδη, στη Σαμοθράκη βόσκουν πολύ περισσότερα από 50.000 γιδοπρόβατα, όταν τα βοσκοτόπια αρκούν το πολύ για 10.300 μικρές ζωικές μονάδες. Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου, προτείνει μεταξύ άλλων, να ληφθούν μέτρα για την βοσκή αποκλειστικά σε περιφραγμένες ιδιόκτητες εκτάσεις.

 Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr