Επιδότηση έως και 75% για επενδύσεις στον ΈΒρο

1751
0
Share:

LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Επιδότηση έως και 75% για επενδύσει σε μεταποίηση και τουρισμό

 

Επιδότηση έως και 75% για επενδύσεις σε ζυθοποιεία, τυροκομεία και μεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων αλλά και τουριστικά καταλύματα και χώρους εστίασης ς στον Κεντρικό και Νότιο Εβρο μπορούν να διεκδικήσουν οι δικαιούχοι ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014 -2020» που προκήρυξε «Δημοσυνεταιριστική Εβρος – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ». συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1,53 εκατ. ευρώ και δικαιούχοι μπορεί να είναι μεσαίες, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. υποβολή αιτήσεων ξεκινά αύριο 7 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως και τις 3 Ιουνίου, ενώ δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι Κεντρικός και Νότιος Εβρος και συγκεκριμένα οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης (εκτός της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης), Σαμοθράκης και Σουφλίου.

Είδος ενίσχυσης και ποσά στήριξης

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δεν μπορεί να υπερβεί τα 600.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές /και εξοπλισμό και τα 100.000 ευρώ για άυλες πράξεις. Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα ανωτέρω όρια. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την. ένταξη μιας πράξης αποτελεί διαθεσιμότητα των πόρων της πρόσκλησης. Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), μέγιστη δημόσια δαπάνη μπορεί να ανέλθει στα 200.000 ευρώ την τριετία, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Δράσεις

Οι δράσεις και υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω των τοπικών στρατηγικών, είναι οι ακόλουθες: Δράση 19,2,2 Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

• Υποδραση 1 9.2.22 Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με την ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 250.000 ευρώ:

Ενισχύονται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση προϊόντων και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ. Οι επιχειρήσεις αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων, καθώς επίσης και στην ποικιλία διατροφής.

Ενδεικτικά, οι κλάδοι που ενισχύονται στο πλαίσιο της υποδράσης είναι:

► Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

► Ζυθοποιία

► Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)

► Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

► Μονάδες πυρηνελαιουργείων

► Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης

► Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής
► Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών

► Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής

► Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής

► Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστικής κάνναβης και λιναριού). Σημειώνεται ότι π δημόσια δαπάνη

των επενδύσεων της συγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του Κανονισμού De Minimis 1407/13 (200.000 ευρώ ανά τριετία ανά δικαιούχο) και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%. Ειδικά για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο νησί της Σαμοθράκης, το ποσοστό ενίσχυσης

Δράση» 19.7.3: Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής.

Αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για ίδρυση, εκσυγχρονισμούς ή/και επεκτάσεις επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης. Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως π επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Σκοπός της είναι π αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Μεταξύ άλλων επιδιώκεται και π ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα είναι καθοριστική και π διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η δράση 19.2.3 περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

• Υποδράση 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν προϋπολογισμού 490.000 ευρώ. Αφορά σε επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία που σχετίζονται με τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, εκτός από τα προϊόντα αλιείας, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Ενδεικτικά, οι επιδοτούμενοι κλάδοι στο πλαίσιο της υποδράσης είναι οι εξής:

► Αβγά (τυποποίηση συσκευασία αβγών, παραγωγή νέων προϊόντων)

* Ανθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθών)
► Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παρασκευή τυριών, γιαουρτιών, προϊόντων γάλακτος)

► Διάφορα ζώα – ζωικά προϊόντα (μέλι – σηροτροφία – σαλιγκάρια)

► Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)

► Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

► Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα ζώα)

► Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (πτηνοτροφεία, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων κ.λπ.)

► Μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία λαχανικών και φρούτων όπως σπαράγγια, πεπόνια, καλαμπόκια, κριθάρια

► Οίνος – οινοποίηση βιολογικών σταφυλιών

► Οπωροκηπευτικά, ξηροί καρποί, αποξήρανση κ,λπ.

► Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό κ,λπ.

► Ξίδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξιδιού από οίνο, από φρούτα).

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ για τη Σαμοθράκη ανέρχεται στο 75%.

Υποδράση 19.2.3.3; Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού ύψους 281.500 ευρώ.

Αφορά σε επενδύσεις με αντικείμενο την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό:

► υποδομών διανυκτέρευσης

► χώρων εστίασης και αναψυχής

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

Στις επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται επιχειρήσεις:

► σε ορεινές περιοχές (π.χ. αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού κ,λπ.),

ρ θαλάσσιου τουρισμού (π.χ. yachting-motor boatsailing boat κ.λπ.),

► αθλητικού τουρισμού αναψυχής (π.χ. θαλάσσιο αλεξίπτωτο, θαλάσσιο έλκηθρο κ,λπ.),

» τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας, περιπατητικός τουρισμός κ.λπ.),

► γαστρονομικού τουρισμού που συνδέονται με την τοπική κουζίνα και την ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομι-

κής ταυτότητας της περιοχής,

► τουρισμού υγείας και ευεξίας για επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 65% (για μη εισηγμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως πέντε έτη χωρίς διανομή κερδών), διαφορετικά από τον περιφερειακό χάρτη Κ 651 /14 το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

• Υποδράση 19.2.3.4; Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1 η μεταποίηση και του εμπορίου με ενδεικτική συγχρηματοδοτουμένη δημόσια δαπάνη ύψους

250.000 ευρώ.

Αφορά σε επενδύσεις με αντικείμενο την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου. Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα είδη επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της υποδράσης:

Επιχειρήσεις χειροτεχνίας και βιοτε-
χνικές μονάδες, όπως:

1, μονάδες κατασκευής κεραμικών ειδών,

2, μονάδες κατασκευής επίπλων,

3, μονάδες κατασκευής κοσμημάτων,

4 μονάδες κατασκευής μουσικών οργάνων κ.λπ.,

5. υφαντήρια βαμβακερών και άλλων νημάτων,

6 κατασκευή ενδυμάτων εργασίας,

7 κατασκευή ειδών ταξιδιού,

ίί. τσαντών και παρόμοιων ειδών,

§ πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου και κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική.

► Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών μετά την 1 η μεταποίηση

* Επιχειρήσεις και καταστήματα λιανικού εμπορίου, όπως παντοπωλεία, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης κ,λπ.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 65% (για μη εισηγμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως πέντε έτη χωρίς διανομή κερδών, διαφορετικά διαμορφώνεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

• Υποδράση 19.2.3.5; Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων πα-
ροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κ,λπ.) ύψους 200.000 ευρώ.

Η εν λόγω υποδράση επιδοτεί επενδύσεις με αντικείμενο την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν είναι:

► Παιδικοί σταθμοί/ αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης για φύλαξη και απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας/ δημιουργική απασχόληση εφήβων.

► Ωδεία για την εκμάθηση παραδοσιακών και σύγχρονων οργάνων.

► Πολιτιστικά Κέντρα: Πρόκειται για χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων (συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις) κ,λπ.

Ρ Χώροι αθλητισμού (γηπεδικές και κτιριακές εγκαταστάσεις για τη διενέργεια αθλημάτων κ,λπ.).

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 65% (για μη εισηγμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως πέντε έτη χωρίς διανομή κερδών), αλλιώς διαμορφώνεται στο 55% των
επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Δράση 19.27 «Συνεργασία Μεταξύ Διαφορετικών Παραγόντων»

• Υπόδράση 19.2.7.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό, με ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη 60.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η υποδράση θα αφορά σε πιθανές συνεργασίες μεταξύ καταλυμάτων, επιχειρήσεων εστίασης, επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων (τυρί, τσίπουρο, κρασί, αλλαντικά, γλυκά κ,λπ.) και επιχειρήσεων εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων για την προώθηση και την προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την προσέλκυση νέων επισκεπτών. Η Δημόσια Δαπάνη των επενδύσεων της συγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του Κανονισμού Deϋ Minimis 1407/13 (200.000 ευρώ ανά τριετία ανά δικαιούχο) και το ποσοστό ενίσχυσης σε αυτήν την περίπτωση ανέρχεται έως 65% των επιλέξιμων δαπανών.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η ΑΙΤΗΣΗ στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και σε φυσικό φάκελο στην Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Δημοσυνεταιριστική Εβρος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ. Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης ποοσωπικών κωδικών πρόσβασης από το δυνητικό δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΙΚΕ) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρίζεται στο σύστημα και μέσω της αποστολής r-mail από το ΠΣΚΕ, του διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασής του. Απαραίτητο στοιχείο για την εγγραφή του είναι ο ΑΦΜ.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 13.00 έως 3 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00.

Πηγή εφημερίδα ¨ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ¨

 

 

 

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο