Η απάντηση του κ. Π. Κουρουμπλή για την Ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη

301
0
Share:

Το δελτίο τύπου της Π.Ε. Εβρου

 

Σχετικά με την απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Π. Κουρουμπλή για την Ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη

Με το υπ’ αριθμ. 1500.1/28378/2017/19-04-2017 έγγραφό του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Π. Κουρουμπλής απαντά στην αρ. πρωτ. 291/21-02-2017 επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. Δημητρίου Πέτροβιτς σχετικά με την ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη.
Η απάντηση του Υπουργού ναι μεν κρίνεται θετική, δεν αποτελεί όμως ξεκάθαρη τοποθέτηση της Κυβέρνησης αναφορικά με το χρόνιο και δίκαιο αίτημά μας.
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απαιτούμε σαφείς απαντήσεις με ποσά χρηματοδότησης του έργου και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Η Σχολή για τη βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος δικαιωματικά πρέπει να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη.

 

 

Η αρχική επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. Δημήτρη Πέτροβιτς προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Π. Κουρουμπλή για το ζήτημα ίδρυσης Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Με αφορμή το Σχέδιο ΝόμουΕνδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις” το οποίο θέσατε σε δημόσια διαβούλευση κατά το διάστημα 16-28/02/2017, και ειδικότερα το άρθρο 58 αυτού με τίτλο «Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ» με το οποίο επιχειρείται μια τεραστίας σημασίας νομοθετική ρύθμιση ώστε η εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ να πραγματοποιείται από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1351/1983 και ν. 4186/2013 όπως ισχύουν, θέτουμε υπόψη σας, για ακόμη μία φορά, ένα χρόνιο αίτημα του συνόλου των φορέων και κατοίκων της περιοχής, για την ίδρυση Σχολής του Λιμενικού Σώματος στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

 

Το καλοκαίρι του 2000, ο Υπουργός  Εμπορικής  Ναυτιλίας  κ. Χρήστος  Παπουτσής, από την Αλεξανδρούπολη – πόλη επίκεντρο – του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας 2000, ανακοίνωσε παρουσία Αρχών και δημοσιογράφων ότι η «Λιμενική Ακαδημία», πάγιο αίτημα του προσωπικού και των συνδικαλιστών του Λ.Σ, θα γινόταν πραγματικότητα και μάλιστα στην Αλεξανδρούπολη.

 

Το καλοκαίρι του 2001, με το Ν. 2935/2001 «Περί προσωπικού Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162 Α/19-7-01) προβλέφτηκε (άρθρο 6 παρ. 3) η ίδρυση «Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος», με έκδοση ΠΔ στο οποίο θα καθορίζονταν και οι λεπτομέρειες. Μέχρι σήμερα δεν εκδόθηκε τέτοιο Π.Δ.

 

Με την αριθ. 15/3-4-02 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 68 Α/8-4-02) παραχωρήθηκε δωρεάν και κατά κυριότητα, στο ΥΕΝ έκταση 148 στρεμμάτων, στην περιοχή Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για την ίδρυση και λειτουργία «Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος». Από τότε και επί σειρά ετών δεν υπήρξε καμία νομοθετική πρωτοβουλία ή ρύθμιση του θέματος. Το θέμα «Ακαδημία Λιμενικού Σώματος» ήταν μόνιμα στις «καλένδες».

 

Το Μάιο του 2008 στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  Ενώσεων Προσωπικού ΛΣ, που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη στις 9-5-2008, όλοι οι Φορείς του Έβρου από κοινού με την ΠΟΕΠΛΣ ζήτησαν την υλοποίηση της λειτουργίας Σχολής ΛΣ στην Αλεξανδρούπολη.

 

Σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Επιτροπής του ΛΣ που συστάθηκε με την αριθμ 1118.5/30-4-2008 (ανασυγκρότηση  6-5-2009) απόφαση Αρχηγού ΛΣ,  η Αλεξανδρούπολη έχει όλες τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία Σχολής ΛΣ.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Την τοπική μας κοινωνία, δεν την απασχολεί αν θα λειτουργήσει «Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων», «Δοκίμων Υπαξιωματικών» ή «Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» στην περιοχή. Ούτε επίσης απασχολεί αν η Σχολή ή οι Σχολές θα είναι διετούς ή τετραετούς φοίτησης. Όλα αυτά είναι θέματα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά σας.

 

Την τοπική μας κοινωνία πρωτίστως ενδιαφέρει να λειτουργήσει εδώ στην Αλεξανδρούπολη μια Σχολή του Λιμενικού όπως μας την υποσχέθηκαν πριν δεκαπέντε (15) χρόνια και όπως την απαίτησαν και την απαιτούν ακόμα όλοι οι Θεσμικοί Φορείς του Έβρου.

Οι λόγοι για την επιλογή της Αλεξανδρούπολης προφανώς και δεν ήσαν τυχαίοι. Παραμεθόριος και ευαίσθητη περιοχή, λιμάνι διεθνούς ενδιαφέροντος, ιδιάζουσα γεωπολιτική θέση, κόμβος αγωγών κ.ο.κ, εκτιμούμε πως δεν χρήζουν περεταίρω ανάλυσης.

 

Οι Θεσμικοί φορείς και η τοπική μας κοινωνία, δεν έχουν την πρόθεση αλλά ούτε και λόγο να σας υποδείξουν το θεσμικό πλαίσιο και τον τρόπο εκπαίδευσης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής. Δικαιούνται όμως να ζητήσουν και είναι ηθική υποχρέωση της Πολιτείας να λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη Παραγωγική Σχολή του Λ.Σ/ ΕΛ- ΑΚΤ.

 

Στο προαναφερόμενο άρθρο 58 του εν θέματι σχεδίου νόμου, προβλέπεται ότι «…. με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών, της διδακτέας ύλης, ……… και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια». Κατά την έκδοση του Διατάγματος αυτού αλλά και των λοιπών Π.Δ. που προβλέπονται στο συγκεκριμένο άρθρο, επιβάλλεται, πρωτίστως ως ηθική υποχρέωση της Πολιτείας, να προβλεφθεί, η ίδρυση και λειτουργία στην Αλεξανδρούπολη, Παραγωγικής Σχολής του Λιμενικού Σώματος.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, είμαστε στη διάθεση σας, για κάθε συνεργασία, για την πραγματοποίηση αυτού του δίκαιου αιτήματος του συνόλου των φορέων αλλά και των κατοίκων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου

Πέτροβιτς Δημήτριος

 

Η απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Π. Κουρουμπλή

 

Σχετ.:

α. Η με αρ. πρωτ. 30/21-02-2017 επιστολή του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης & Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

β. Η με αρ. πρωτ. 291/21-02-2017 επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου.

Σε απάντηση σχετικών γνωρίζεται ότι, η συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποτελεί στρατηγικό στόχο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό ήδη προωθείται η θεσμοθέτηση εισαγωγής στις Παραγωγικές Σχολές Δοκίμων Αξιωματικών, Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Δεδομένης της αναγκαιότητας έγκαιρης υλοποίησης του ως άνω σχεδιασμού εντός του υφιστάμενου στενού δημοσιονομικού πλαισίου, προγραμματίζεται όπως στην παρούσα φάση οι ανάγκες διαμονής και φοίτησης των νέων δοκίμων εξακολουθήσουν να καλύπτονται από τις υπάρχουσες υποδομές ήτοι, τις Σχολές Ναυτικών Δοκίμων και Μονίμων Υπαξιωματικών Π.Ν καθώς και αυτές της Σχολής Λιμενοφυλάκων, καθόσον καλύπτουν τις σχετικές ανάγκες και δεν έχουν δημοσιονομική επιβάρυνση.

Πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερόμενου στόχου, η ίδρυση και λειτουργία Ακαδημίας Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κατ’ έτος απρόσκοπτη εισαγωγή νέων στελεχών και στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών όλων των βαθμίδων του Λ.Σ. – ΕΛ ΑΚΤ. Για το σκοπό αυτό, η οποιαδήποτε πρόταση για τη χωροταξική εγκατάστασή της θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και λοιπών κριτηρίων σε συνάρτηση με τη χρηματοοικονομική επένδυση που θα απαιτηθεί για την ανέγερση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία της.

Η ύπαρξη ήδη παραχωρηθείσας έκτασης 148.000 τ.μ. στην περιοχή Νέας Χιλής Αλεξανδρούπολης για το σκοπό αυτό, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα στήριξης των ακριτικών μας περιοχών και την έμπρακτη δέσμευση υλοποίησης του έργου από το σύνολο των φορέων αυτοδιοίκησης και τη τοπική κοινωνία, αποτελούν σημαντικά στοιχεία που θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των σχετικών προτάσεων.

Ο Υπουργός

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο