50.000 ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΗΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΑΘ


Τέσσερα προγράμματα παραμένουν ανοιχτά στον ΟΑΕΔ και περιμένουν αιτήσεις για επιδότηση μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες από την προκήρυξη θέσεις. Αυτή τη στιγμή παραμένουν «ανοιχτές» 85.000 θέοεις που επιδοτούνται με κονδύλια του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων. Ορισμένα παραμένουν ανοιχτά δύο χρόνια, άλλα μόνο μερικούς μήνες. Οι δράσεις αφορούν μακροχρόνια ανέργους, 30άρηδες αλλά και ανέργους που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης. Το ένθετο «+οδηγός» παρουσιάζει τέσσερα προγράμματα του Οργανισμού που ακόμη τρέχουν και αποτελούν ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για αρκετούς πολίτες.1. «Πρώτη Πρόσληψη». Το πρόγραμμα της «Πρώτης Πρόσληψης» στοχεύει στην ανάσχεση του brain drain και αφορά κατ’ αρχήν 20.000 ανέργους, οι οποίοι θα επιδοτηθούν ώστε να προσληφθούν ως «οι πρώτοι εργαζόμενοι» νέων επιχειρηματιών έως 35 ετών. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε κάθε νέο που θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση να επεκτείνει την οικονομική του δραστηριότητα προσλαμβάνοντας τον πρώτο του μισθωτό. Προβλέπεται η επιδότηση του 50% του μεικτού μισθού μέχρι και το όριο των 500 ευρώ τον μήνα. Η επιδότηση διαρκεί για 18 μήνες αν ο άνεργος είναι κάτω από 29 ετών και 12 μήνες αν είναι πάνω από 30 ετών. Δικαίωμα συμμε-
τοχής έχουν ατομικοί επιχειρηματίες εως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό, επιχειρήσεις οποιοσδήποτε νομικής μορφής που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών με ποσοστό άνω του 50% και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό (δεν συμπεριλαμβάνονται τα ιδρυτικά μέλη) και στους οποίους την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50%, κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

2. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον περα-
σμένο Νοέμβριο και απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και δίνει έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Μάλιστα, οι 5.000 από τις 15.000 θέσεις θα αφορούν αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Ωφελούμενοι είναι:

ο) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 3 μήνες, β) μακροχρόνια άνεργοι, γ) δικαιούχοι ΚΕΑ.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης είναι 15 ευρώ για ανέργους με κάρτα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών, 18 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους και 22 ευρώ για άνεργους δικαιούχους του ΚΕΑ. Η συνολική διάρκεια της είναι 12 μήνες. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους δεσμεύονται να διατηρήσουν το υπάρχον προσωπικό 3 επιπλέον μήνες, χωρίς επιχορήγηση, ενώ οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους ΚΕΑ δεν υποχρεούνιαι σε δέσμευση.

3. Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται και το μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης 40.000 αμειβομένων με «μπλοκάκι». Το πρόγραμμα επιδοτεί για 12 μήνες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, προκειμένου να τις μετατρέψουν σε
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το ποσό με το οποίο θα επιχορηγείται η επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ισούται με τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας), ενώ ως ανώτατο όριο επιχορήγησης έχουν οριστεί τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης. Οι ενταγμένες επιχειρήσεις υποχρεούνιαι να διατηρήσουν το σύνολο του προσωπικού τους για 18 μήνες -12 μήνες με επιχορήγηση και 6 μήνες χωρίς.

4. Από πέρυσι τον Φεβρουάριο είναι ανοιχτό το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, με ανεργία άνω των τριών μηνών γενικώς. Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για 9 μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 επιπλέον μήνες. Για την πρόσληψη ανέργων με ανεργία 3-12 μήνες, η επιχορήγηση είναι 9 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 6 επιπλέον μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, για 3 επιπλέον μήνες.

Πηγή εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»


Θα θέλατε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας;

Η συμπλήρωση του ονοματεπώνυμου και του e-mail είναι προαιρετική.


Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr