Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης «κλείνει τις πληγές» της ΔΕΠΕΑ


Την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά σήμερα η Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης προκειμένου να διακανονίσει μια από τις οφειλές της υπό εκκαθάρισης ΔΕΠΕΑ. Συγκεκριμένα ο Δήμος,  θα προτείνει στην ALPHA BANK, να εξαντληθεί η υποχρέωση προς την Τράπεζα, ύψους άνω των 60.000 € με την εφάπαξ καταβολή 15.000 €. Ο Αντιδήμαρχος οικονομικών Γιώργος Παντελίδης, είπε σήμερα στον Σταύρο Αποστολίδη, ότι η οριστική εκκαθάριση της ΔΕΠΕΑ δεν ολοκληρώθηκε ακόμη, 12 χρόνια μετά την διάλυσή της, διότι οι διορισμένοι εκκαθαριστές δήλωσαν πως δεν ήξεραν τις λεπτομέρειες της εργασίας που ανέλαβαν. Έτσι σήμερα ο Δήμος, καλείται να κλείσει οφειλές της ΔΕΠΕΑ, ώστε να μην επιβαρρύνονται επιπλέον οι δημότες, από τους τόκους των οφειλών της πρώην Δημοτικής επιχείρησης.Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr