Ο Μαυρίδης Δ/νων Σύμβουλος στη ΔΙΑΑΜΑΘ


Έναν αγώνα δρόμου και μεγάλο όγκο εργασιών έχει μπροστά του το νέο Δ.Σ. της ΔΙΑΑΜΑΘ, που συγκροτήθηκε σε σώμα, με στόχο να προλάβει προθεσμίες και να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, εκλέχτηκε Διευθύνων Σύμβουλος με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Δράμας Χριστόδουλο Μαμσάκο. Ο κ. Μαυρίδης είπε ότι πρέπει να επανασχεδιαστεί το σύνολο των υποδομών της ΔΙΑΑΜΑΘ σε όλη την Περιφέρεια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, που εξαντλείται στις αρχές του νέου χρόνου, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ανακτηθεί η απολεσθείσα «διαχειριστική επάρκεια» της εταιρείας, χωρίς την οποία, δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει, ούτε ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

 Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr