Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Θράκη


Αποκαταστάθηκε τελικά η δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαιρέτων στην Θράκη, μετά την σύγχυση που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 17 του νέου νόμου για τα αυθαίρετα καθώς και το παράρτημα του νόμου, στο οποίο δεν αναφέρθηκε ότι η ρύθμιση αφορά όλους τους πολίτες-κατοίκους της Θράκης και όχι μόνον τους παλιννοστούντες ομογενείς και τους μουσουλμάνους.
Έτσι στη Θράκη, όσοι θα επιχειρήσουν την τακτοποίηση των αυθαιρέτων τους, θα καταβάλουν ως τίμημα το 20% του συνόλου που προκύπτει με βάση τους υπολογισμούς που γίνονται από τις ρυθμίσεις του νόμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα υπάρξει δηλαδή, μια μείωση της τάξης 80%.Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr