• 10
    Μαΐ

    Με 2,5 μήνες καθυστέρηση το Περιφερειακό Συμβούλιο επιτέλους … ψήφισε!

    Μέχρι και το κείμενο του προτεινόμενου ψηφίσματος για τους δύο έλληνες στρατιωτικούς άλλαξε ο Περιφερειάρχης, μήπως και πειστούν να το εγκρίνουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι με καθυστέρηση 2,5 μηνών και συνεχείς αναβολές επειδή οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κουραζόταν και έφευγαν από το Συμβούλιο όπως άλλωστε δήλωσαν. Τελικά το ψήφισμα εγκρίθηκε χθες με οριακή πλειοψηφία αλλά με την επιδεικτική αποχώρηση 10 μουσουλμάνων περιφερειακών ...