Ανάσα για τις μικρές επιχειρήσεις – ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 25.000€

698
0
Share:

Την ανάγκη πρόσβασης στη χρηματοδότηση των πολύ μητρών επιχειρήσεων, καθώς και ενίσχυσης κοινωνικών ομάδων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. μέσα από την απόκτηση δυνατότητας σύστασης πολύ μικρών επιχειρήσεων και την παροχή εκπαίδευσης, προκειμένου να μπουν στον χώρο εργασίας, στοχεύει να καλύψει ο Νόμος 4701/2020, που ψηφίστηκε πρόσφατα και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 128, τεύχος πρώτο, 30/6/2020), με τίτλο: «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις».

Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην αιπολογική έκθεση που συνόδευσε το κείμενο του νομοσχεδίου στο στάδιο της κατάθεσής ίου στη Βουλή, «ο παρών νόμος κατά κύριο λόγο έρχεται να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό το οποίο υπάρχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα και πλήττει κυρίως όσους βρίσκονται στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής τους δραστηριοποίησης, καθώς ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι η πρόσβασή τους στον τραπεζικό τομέα».

Ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης δανείων μέχρι του ύψους των 25.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. αλλά με λίγες εγγυήσεις. Το επιτόκιο δεν προσδιορίζεται, αλλά ο υπουργός Οικονομικών θα μπορεί να ορίσα ανώτατο όριο μέχρι του οποίου θα κινηθεί, ενώ η διάρκεια των δανείων θα κυμαίνεται από 12 μήνες μέχρι 10 έτη.

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι: α) πολύ μικρές επιχειρήσεις. β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση

■- . επιχειρήσεων, γ) φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα. δ) άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας και ε) άτομα προερχόμενα από ευάλωτες ομάδες, που είναι αποκλεισμένα από τη συνήθη τραπεζική χρηματοδότηση, ιδίως λόγω αδυναμίας παροχής των εξασφαλίσεων που απαιτεί η τραπεζική ενωσιακή νομοθεσία.

Ειδικότερα, δε. ορίζεται 6η δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, με τουλάχιστον δεκαετή φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιηκής. καθώς και φυσικά πρόσωπα για κάλυψη δαπανών που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την εκπαίδευση ή τη μετεκπαίδευσή τους ή με σχέση μαθητείας, ενώ με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπιυξης και Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται νέες κατηγορίες δικαιούχων των μικροκρηματοδοτήοεων.

• Οι χορηγήσεις αναμένεται να έχουν ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2020, εφόσον το φθινόπωρο θα είναι έτοιμο το πλαίσιο χορήγησης των συγκεκριμένων μικρών δανείων.

Τις πιστώσεις θα χορηγούν ιδρύματα μικροχρημαιοδοιήσεων. η σύσταση των οποίων προβλέπεται στις διατάξεις του νόμου,

και με βάση αυτές ορίζεται το πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας τους από την Τράπεζα της Ελλάδος.

‘·■ Το αρχικό κεφάλαιο που υποχρεούνται να καταθέσουν στην ΤτΕ καθορίστηκε σε 250.000 ευρώ, ενώ καθ’ όλη ιη διάρκεια λειτουργίας τους υποχρεούνται να διατηρούν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα με το αρχικό.

Οι χρηματοδοτήσεις που δύνανται να χορηγούνται συνίστανται στις εξής:

  • Ολες οι μορφές πιστώσεων μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, είτε για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών είτε ως κεφάλαιο κίνησης.

ϋ Προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού.

  • Αυτοτελείς εγγυήσεις μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, οι οποίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για ιη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα, ϋ Μορφές πιστώσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή στην κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, και οι οποίες αφορούν, ιδίως, στην αντιμετώπιση της ανεργίας ή της αναστολής ή της μείωσης του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται ςτε οικεία βούληση.

ΤΑ ΟΡΙΑ

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα όρια των μικροχρηματοδοιήοεων, σύμφωνα με τα αντίστοιχα όρια που αναφέρονται κάθε φορά στον Κώδικα, όπως επίσης μπορεί να καθορίζονται νέες μορφές μικροχρηματοδοτήσεων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται κάθε φορά στον Κώδικα.

Ακόμα, εκτός από τη χορήγηση των μητροχρηματοδοτήσεων, τα ιδρύματα μικροχρη-ματοδοηίσεων οφείλουν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης «πσυς δικαιούχους.

Επίσης, μεταξύ άλλων, ηροβλέπεται υποχρέωση διαφάνειας στους όρους δανειοδότησης, που αφορούν το επιτόκιο, το συνολικό κόστος, τον αριθμό και το ποσό των δόσεων, τη διάρκεια αποπληρωμής, το περιεχόμενο και το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών, το δικαίωμα καταγγελίας, τη διαδικασία είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών και τη διαδικασία εξωδικαςπικής επίλυσης διαφορών.

Μεταξύ των όρων χρηματοδότησης και των ι προϋποθέσεων για απαίτηση εγγυήσεων, \ πέραν ίου όπ για τη μικροχρηματοδόιηση \ δεν παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια, ορίζεσαι ότι ένας δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει οπό ένα ή περισσότερα ιδρύματα μικροχρηματοδοιήσεων νέα μικροχρηματοδότηση σε ποσό που προστίθεται στο υπόλοιπο, υπό τη ν προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αρχικής και της νέας μικροχρηματοδότησης, ανεξαρτήτως ιδρύματος χορήγησης, δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για κάθε δικαιούχο. Ακόμα, το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήοεων μπορεί να απαιτεί εγγύηση πριν από τη χορήγηση μικροχρηματοδότησης.

Πηγή εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο