Ορεστιάδα: Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη

93
0
Share:

Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 11.02.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1 Λήψη απόφασης σχετικά με την αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας για το θέμα υποβάθμισης και μη στελέχωσης του ιατρείου της Κοινότητας Βύσσας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
  2 Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
3   Έγκριση για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ. 1 Ν.3463/2006). Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ευάγγελος Μαρασλής    
  4 Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Συντήρησης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
5   Συναίνεση παραχώρησης προς χρήση δημοτικής έκτασης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
6   Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστήριου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για την  προπόνησης ομάδων πετοσφαίρισης έως και 31.03.2020. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 7 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2019. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης  
8   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης  
 9 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης  
10   Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ δόση  2020). Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης  
Share:

Σχόλια