19.200 στρέμματα στον Έβρο σε αγρότες και νέους έναντι 5€/στρέμμα

1861
0
Share:

Περισσότερα από 200.000 στρέμματα δημόσιας γης είναι έτοιμη να δώσει προς εκμετάλλευση η κυβέρνηση σε αγρότες, ανέργους και νέους. Οι εκτάσεις, που ανήκουν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα παρατηρηθούν αντί ετήσιου συμβολικού τιμήματος έως 5 ευρώ ανά στρέμμα από την εαρινή καλλιεργητική περίοδο σε ανέργους, κατ’ επάγγελμα αγρότες ή σε όσους ανήκουν σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και σε νέους αποφοίτους γεωτεχνικών σχολών, με βάση τα κριτήρια και τη μοριοδότηση που ορίζει ο νόμος 4061/2012 ή με διαγωνισμό. Η μεγίστη έκταση που θα παραχωρηθεί ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο) είναι 100 στρέμματα, ενώ η διάρκεια μίσθωσης μπορεί να είναι από 1 έως 20 χρόνια, ανάλογα με την καλλιέργεια Οι εκτάσείς, που ανήκουν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπολογίζονται σε 1.000.000 στρέμματα εκ των οποίων μπορεί να αξιοποιηθούν περίπου τα 400.000. Εξ αυτών παραχωρούνται προς εκμετάλλευση (καλλιεργήσιμες ή βοσκότοποι) περίπου 210.000 στρέμματα. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στη Θεσπρωτία (100.000 στρέμματα), στην Ηλεία (21.500), στο Κιλκίς (20.000), στον Εβρο (19.200), στη Θεοσαλονίκη (13.500) και την Ημαθία (12.300). Δημόσια αγροτική γη θα παραχωρηθεί επίσης στους νομούς Λάρισας (7.000 στρέμματα), Σερρών (6.000), Μαγνησίας (3.200), Δράμας (1.700), Φθιώτιδας (1.600), Αιτωλοακαρνανίας (1.500) και Ξάνθης (500 στρέμματα). Εάν το σύνολο μιας έκτασης δεν υπερβαίνει τα 100 στρέμματα, τότε τη διαχείριση των παραχωρήσεων αναλαμβάνουν οι Περιφέρειες, ενώ για εκτάσεις άνω των 100 στρεμμάτων αρμόδιο είναι το υπουργείο.

Η απόφαση για την παραχώρηση των εκτάσεων έχει υπογράφει από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυίξης Σταύρο Αραχωβίτη και αναμένονται εντός του μήνα οι σχετικές εγκύκλιοι, που θα καθορίζουν αναλυτικά τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων. Με την απόφαση του υπουργού μπαίνει οριστικό τέλος στο προηγούμενο καθεστώς παραχώρησής εκτάσεων και ενεργοποιείται ουσιαστικά ο νόμο» του 2012.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η πλήρης ενεργοποίηση του νόμου 4061/2012 δίνει τέλος σε ένα καθεστώς, που μέχρι πρότινος ενίσχυε την αδιαφάνεια κυρίως στην επιλογή των παραχωρησιούχων, ενώ παράλληλα βοηθά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να έχουν πρόσβαση σε φθηνή γη και τους άνεργους να κάνουν μια νέα αρχή ενισχύοντας την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, οι αρμόδιας διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα του» ενδιαφερομένους παραχωρησιούχους των αγροτικών ακινήτων της κατηγορία» αυτής.

Το τίμημα

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή βοσκότοποι έως 100 στρέμματα θα παρακοιμούνται με ελάχιστο συμβολικό τίμημα στον ενδιαφερόμενο, με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφε()όμενο» πρέπει να εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 1) Να είναι επαγγελματίας αγρότης ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης ή συνεταιρισμός ή ομάδα παραγωγών. 2) Να είναι άνεργο» εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ. 3) Να είναι νέο» ηλικίας έως 35 ετών, πτυχιούχος γεωτεχνικής σχολή» (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

Με διαδικασία μοριοδότησης η τελική επιλογή των ενδιαφερομένων

Η ΤΕΛΙΚΗ επιλογή των δικαιούχων, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, θα γίνει βάσει μοριοδότησης. Στην περίπτωση του επαγγελματία αγρότη, τη μεγαλύτερη βαθμολόγηση (100 βαθμοί) θα λάβει ο μόνιμος κάτοικος της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο, αλλά και αυτός στον οποίο είχε παραχωρηθεί ακίνητο για καλλιέργεια για τουλάχιστον δύο χρόνια. Με 50 βαθμούς πριμοδοτείται ο αγρότης με όμορη προς το παραχωρούμενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκμετάλλευση, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων αγροτεμαχίων του και του υπό παραχώρηση αγροτεμαχίου δεν υπερβαίνουν τα 100 στρέμματα.

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι άνεργος
εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, παίρνει αυτομάτως 180 βαθμούς, ενώ, αν παράλληλα είναι απόφοιτος γεωτεχνικής σχολής, λαμβάνει επιπλέον 100 βαθμούς. Επίσης, ο άνεργος ή ο νέος αγρότης ή ο απόφοιτος γεωτεχνικής σχολής έως 35 ετών, που έχει δηλώσει στο ΜΑΑΕ και το ΟΣΔΕ συνολικά (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) καλλιεργούμενο ή άλλο εκμεταλλευόμενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέμματα, λαμβάνει βαθμούς ανάλογα με τη στρεμματική έκταση του ακινήτου. Για παράδειγμα, εάν το ιδιόκτητο ή μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο είναι έως 4 στρ., θα λάβει 100 βαθμούς, εάν είναι έως 20 στρ., 80 βαθμούς, κ,λπ.

Σημειώνεται πως 100 βαθμούς λαμβάνει και υποψήφιος με δέσμευση καλλιέρ-
γειας για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδίασμό της Περιφέρειάς του. Τους 300 βαθμούς «πιάνει» ο αγροτικός συνεταιρισμός ή η ομάδα παραγωγών με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στον στρατιγικό σχεδιαομό της Περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση, χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα των 100 στρεμμάτων

Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αϊτών που αθροίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωση» ίδιας βαθμολογίας μεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων, επιλέγεται κατά σειρά προτίμησης ο μόνιμος κάτοικος και μετά ο νεότερος
υποψήφιος. Μεταξύ περισσότερων νομικών προσώπων με ίδια βαθμολογία επιλέγεται αυτό με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδια» βαθμολογίας φυσικού και νομικού προσώπου επιλέγεται το νομικό πρόσωπο.

Σημειώνεται πως η διακοπή των παλαιών συμβολαίων δεν σημαίνει και τον οριστικό αποκλεισμό των σημερινών δικαιούχων, στην περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια παραχώρηση» εκτάσεων. Οι περίπου 6.000 αγρότες, που εκμεταλλεύονταν μέχρι σήμερα τις παραχωρημένες από το υπουργείο εκτάσεις, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση και να συνεχίσουν να καλλιεργούν τις εκτάσεις τους, αρκεί να εντάσσονται στις προαναφερόμενες τρεις κατηγορίες δικαιούχων.

Πηγή εφημερίδα “ΚΥΡΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο