Συνέδριο ΔΠΘ: Όψεις των βαλκανικών πόλεων από το 1990 μέχρι σήμερα: χώρος και άνθρωποι, πολιτισμός και τουρισμός

3541
0
Share:

Κομοτηνή, 19-21 Οκτωβρίου 2018

To Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας σας προσκαλούν στο Διεθνές Συνέδριο: Όψεις των βαλκανικών πόλεων από το 1990 μέχρι σήμερα: χώρος και άνθρωποι, πολιτισμός και τουρισμός, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή, 19-21 Οκτωβρίου, 2018.

Η κατάρρευση των πρώην σοσιαλιστικών καθεστώτων, οι πόλεμοι σε ορισμένα τμήματα των βαλκανικών εδαφών, οι μεταναστεύσεις, η ανάδυση της φτώχειας και η πορεία εκδυτικοποίησης των πολιτικο-οικονομικών συστημάτων σημάδευσαν τις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων ή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης – όπως ορισμένες από αυτές προτιμούν να λέγονται – κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα. Η Ελλάδα αν και βρέθηκε εκτός του πλαισίου των ριζικών πολιτικο- οικονομικών αλλαγών, δεν έπαψε να αποτελεί ένα σημείο γεωπολιτικής σημασίας ενώ ταυτόχρονα έγινε αποδέκτης μιας σειράς διαδικασιών που ήταν το αποτέλεσμα των μετασχηματισμών στις γειτονικές χώρες (όπως για παράδειγμα, η ένταση των διασυνοριακών επαφών και οι ροές των μεταναστευτικών ρευμάτων). Οι ανακατατάξεις της δεκαετίας του 1990 αλλά και οι πολιτικο-οικονομικές συνθήκες στη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα αναδιαμόρφωσαν με τη σειρά τους τη φυσιογνωμία των βαλκανικών πόλεων κάτω από τη δυναμική των παγκοσμιοτοπικών διαδικασιών και της οικονομικής κρίσης που έπληξε ιδιαιτέρως την Ελλάδα.

Μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, οι αλλαγές που έχουν συμβεί στο πολιτικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο έχουν αποτυπωθεί τόσο στο χώρο όσο και στις καθημερινές πρακτικές των ανθρώπων. Στόχος του συνεδρίου είναι η διερεύνηση των ανθρωπογεωγραφικών μεταβολών και των πολιτισμικών πρακτικών στον βαλκανικό αστικό χώρο, συμπεριλαμβάνοντας και τον τουρισμό ως πεδίο διαπολιτισμικών συναντήσεων και ως μέσο για την αλληλοτροφοδότηση συμβολικών νοημάτων μεταξύ των κοινωνιών οι οποίες είναι ταυτόχρονα αποδέκτες και επεξεργαστές του παγκόσμιου και του τοπικού.

Η βάση του προβληματισμού μας είναι η κοινωνικο-χωρική διαλεκτική σύμφωνα με την οποία ο χώρος παράγεται κοινωνικά, δηλαδή, μέσα από τη σχέση χώρου και ανθρώπων που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή και αναπαραγωγή των χωρικών σχηματισμών που με τη σειρά τους προσδιορίζουν και διαμορφώνουν τις κοινωνικές σχέσεις. Η διαλεκτική σχέση χώρου και ανθρώπων κοινωνικοποιεί το γεωγραφικό/υλικό χώρο ο οποίος αποτελεί και ιστορικό προϊόν αφού αναπτύσσεται, μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο και καθορίζεται από την ανθρώπινη δράση. Ο χώρος ως κοινωνική σχέση είναι χώρος πολιτισμικός με την έννοια ότι εντός του παράγεται πολιτισμός μέσω της αλληλόδρασης των υποκειμένων στο πλαίσιο διαφόρων λόγων της καθημερινής ζωής και από τον τρόπο που βιώνονται οι καθημερινές καταστάσεις. Ως εκ τούτου, ο χώρος κατανοείται και παράγεται με ποικίλους τρόπους από διαφορετικά υποκείμενα, συλλογικότητες και κοινωνίες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η σύνδεση των κοινωνικο-χωρικών διαδικασιών με τον τουρισμό αποκτά  μια ιδιαίτερη σημασία, εφόσον οι τουριστικές δραστηριότητες διαπερνούν τα χωρικά και πολιτισμικά όρια και συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση των χωρικών και τοπικών ταυτοτήτων.

Οι προτεινόμενες (και όχι αποκλειστικές) θεματικές του συνεδρίου, είναι:

 Μετασοσιαλιστικές βαλκανικές πόλεις: χωρικές και δημογραφικές μεταβολές

  • «Εθνοτοπία» των βαλκανικών πόλεων (μετανάστες, πρόσφυγες, εθνοτικές ομάδες, κλπ.)
  • Δημόσιοι/ιδιωτικοί χώροι, θρησκευτικοί χώροι στις βαλκανικές πόλεις
  • Σύνορα, κινητικότητες στις βαλκανικές πόλεις
  • Σεξουαλικότητα και έμφυλες οπτικές στις βαλκανικές πόλεις

-Τουριστικές αναπαραστάσεις των βαλκανικών πόλεων, τουριστική πολιτική και πρακτικές, τουριστική προβολή

-Παραδοσιακοί αστικοί οικισμοί, πολιτικές ανάπλασης των πόλεων, πολιτισμική ταυτότητα, πολιτισμική κληρονομιά, μουσεία, μνημεία και τουρισμός

  • Παγκοσμιοποίηση, κρίση και βαλκανικές τοπικότητες

Στο συνέδριο ενθαρρύνεται η πολυεπιστημονική προσέγγιση και καλούνται να καταθέσουν τις εργασίες τους επιστήμονες από διάφορους επιστημονικούς κλάδους: Ανθρωπολογία, Ιστορία, Ανθρωπογεωγραφία, Λαογραφία, Κοινωνιολογία, Γεωγραφία, Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία, κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους (τίτλο και περίληψη μέχρι 250 λέξεις) έως τις 20 Μαΐου 2018. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπεριλάβουν στην πρότασή τους: ονοματεπώνυμο, πανεπιστήμιο/ίδρυμα, θέση, email).

Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν στις διευθύνσεις: markoukat@hotmail.com ή nantia.macha@gmail.com

Η διάρκεια των ανακοινώσεων θα είναι 20 λεπτά. Γλώσσες του συνεδρίου: ελληνικά, αγγλικά ή γαλλικά.

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

 Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 20 Μαΐου, 2018

 Ανακοίνωση για την αποδοχή ή μη των προτάσεων: μέχρι τις 10 Ιουνίου, 2018

 Ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου: 19-21 Οκτωβρίου, 2018

 

 Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής:

 Αικατερίνη ΜΑΡΚΟΥ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Οργανωτική Επιτροπή:

 Αικατερίνη ΜΑΡΚΟΥ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Νάντια ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ, Δρ. Λαογραφίας Δ.Π.Θ., Διδάσκουσα στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Ελεονώρα ΝΑΞΙΔΟΥ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Κυριάκος    ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,   Εργαστηριακό    Διδακτικό    Προσωπικό,    Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Γραμματειακή υποστήριξη

Παύλος ΓΚΟΥΡΝΕΛΗΣ, Υποψήφιος διδάκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Επιστημονική Επιτροπή

 Μανόλης Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Δ.Π.Θ.

Βασίλης ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος ΖΑΦΕΙΡΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Βασιλική ΚΡΑΒΒΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Αικατερίνη ΜΑΡΚΟΥ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ, Επιστημονικά υπεύθυνη του συνεδρίου

Ελεονώρα ΝΑΞΙΔΟΥ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Γιώργος ΤΣΙΓΑΡΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο