Περιμένοντας τον Ερντογάν

537
0
Share:

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Αθήνα και την Άγκυρα για τον καθορισμό της ατζέντας

Επίσημη ανακοί­νωση της επίσκε­ψης του Ταγίπ Ερ- ντογάν στην Αθήνα επίκειται. Ο Τούρ­κος πρόεδρος θα έρ­θει στην Αθήνα, το πιθανότερο στις 3 Δεκεμβρίου (ενώ στα πα­ρασκήνια δεν αποκλειόταν έως χθες και η 23η Νοεμβρίου). Από την Προεδρία της Δημοκρατίας δεν έχει ακόμα εκδοθεί ανακοί­νωση για την επίσκεψη του κ. Ερντογάν. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι και από το υπουργείο Εξω­τερικών και από το διπλωματι­κό γραφείο του κ. Παυλόπουλου γίνεται προετοιμασία της επί­σκεψης με στόχο τον αυστηρό καθορισμό της «ατζέντας» των συνομιλιών, κατά τρόπο που να δικαιολογείται η ελληνική πρό­σκληση. Και η Άγκυρα θα πρέ­πει να δείξει για ποιο λόγο από την πλευρά της «βιαζόταν» τόσο για να παραλάβει πρόσκληση ο κ. Ερντογάν.

Την υπόθεση χειρίζεται ο υπουρ­γός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ηδη, ο διευθυ­ντής του διπλωματικού γραφεί­ου του κ. Παυλόπουλου, πρέσβης Γ. Γεννηματάς. μεταβαίνει στην Άγκυρα για τις αναγκαίες συ­νεννοήσεις Από διπλωματικές πηγές αναφέρεται, ότι αν εξασφαλισθεί ότι από τουρκικής πλευράς δεν πρόκειται να υπάρξει κανένας αιφνιδια­σμός της ελληνικής πλευ­ράς από κάποια δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν, μό­νον τότε θα δοθεί το τελι­κό «ναι» από την Αθήνα.

ΔΥΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

Θα έχει, πράγματι, κα­θοριστική σημασία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις το τι θα δη­λωθεί από τους δύο Προέδρους στην κοι­νή εμφάνισή τους.

Και επισημαίνεται πως ότι ειπωθεί από τον Ελληνα Πρόεδρο θα πρέπει να επιβεβαι­ωθεί βεβαίως ως επίση­μη ελληνική θέση στη συνέχεια από το κ. Αλέξη Τσίπρα στη συνάντησή του με τον κ. Ερντογάν, δεδομένου ότι ο κ. Παυλόπουλος δεν είναι «εκτελεστικός» Πρόε­δρος και συνεπώς δεν μπορεί να παρουσιάσει δική του πολιτική στις ελληνοτουρκικές υπο­θέσεις αναλαμβάνοντας προσωπικές δεσμεύσεις.

Εχει μεγάλο ενδιαφέρον να δι­απιστωθεί αν η κυβέρνηση της Ριζοσπαστικής Αριστερός προτίθεται να εγκαινιάσει κάποια νέα «αναθεωρητική» πολιτική στις «εκκρεμείς» ελληνοτουρκικές υποθέσεις.

Δύο πράγματα μπορεί να υπο­θέσει κανείς. Ή ότι η ελληνι­κή κυβέρνηση ετοιμάζεται να κουβεντιάσει με την Άγκυρα σε «νέα» βάση, πράγμα που θα ήταν όντως ενδιαφέρον, ή ότι η κάθε πλευρά εκτιμά ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στην Αθή­να αυτή την ώρα θα της αποφέρει επικοινωνιακά οφέλη και ότι θα στείλει μηνύματα προς τρίτες χώρες.

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Από διπλωματικές πηγές με τις οποίες επικοινώνησαν τα «Π», υποστηρίζεται πως στην Αθήνα δεν αναμένεται ότι στη διάρ­κεια της επίσκεψης του κ. Ερ­ντογάν θα υπογραφεί κάποια διμερής «Συμφωνία Φιλίας και Μη Επιθέσεως». Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να γίνει αποδεκτό πως για τη χώρα μας θέμα προς διμε­ρή συζήτηση είναι η νησιωτι­κή υφαλοκρηπίδα και ότι για όλα τα ζητήματα στα οποία υπάρχουν διαφορές θα πρέπει να αναζητείται λύση μόνο στη βάση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου. Επίσης, αναμένεται να ανακοινωθεί ότι τα δύο μέρη θα δεσμευθούν να αποφεύγουν κάθε ένταση που θα δημιουρ­γούσε κινδύνους «θερμών επει­σοδίων» και με την ελληνική πλευρά να ζητά από την Άγκυρα να αποδεχθεί ότι είναι σε απόλυτη ισχύ η Συνθήκη της Λωζάννης. Η Αθήνα θα στα­θεί επίσης ιδιαίτερα στο Μεταναστευτικό και θα ζητήσει, για ευνόητους λόγους, από την Άγκυρα να τηρήσει τις ευρωτουρκικές συμφωνίες στο θέμα. Ολα αυτά δεν συνθέτουν ένα «πακέτο» που να δικαιολο­γεί κατ’ αρχήν από ελληνικής πλευράς μία συνάντηση κορυ­φής Ελλάδας-Τουρκίας αυτή την ώρα – καθώς μάλιστα το τουρκικό casus belli διατηρεί­ται ακέραιο. Αν ο Ταγίπ Ερντο­γάν δεν προτίθεται να μεταβάλει τη βάση των τουρκικών επιχειρημάτων και την επίμο­να επιθετική αεροναυτική συ­μπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο, τότε ποια μπορεί να είναι στην πράξη η εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων; Αλλά και αν παρασκηνιακά συμφωνηθεί να

ξεκινήσουν πάλι οι γύροι των διερευνητικών συνομιλιών για την υφαλοκρηπίδα, τίθεται το ερώτημα σε ποια (νέα;) νομική βάση θα επιδιωχθεί η «διερεύνηση» και πόσο αυτή θα συμβάλει στην ανάσχεση της τουρ­κικής επιθετικότητας;

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

Το γεγονός μιας επίσκεψης του Ερντογάν στην Ελλάδα μπο­ρεί να εκτιμάται θετικά από τις Βρυξέλλες και από Ευρωπαί­ους, με πρώτους τους Γάλλους, αλλά και από αμερικανικούς και ισραηλινούς διπλωματι­κούς κύκλους, που πιστεύουν ότι πρέπει να διατηρηθεί κά­πως η επαφή του Ταγίπ Ερ­ντογάν με Δυτικά κέντρα στη Μεσόγειο. Η Ελλάδα «προσφέρεται» γι’ αυτό. Άλλωστε, σύμ­φωνα με πληροφορίες από έγκυρες πηγές, στη συνάντη­ση που είχε προσφάτως στην Ουάσινγκτον ο κ. Κοτζιάς με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μ. Πενς, ετέθη ζήτημα για ταξίδι του Ερντογάν στην Αθήνα. Αλλά για την Ελλάδα προέχει το ότι οι τουρκικές θέσεις για Αιγαίο και Κυπριακό παρα­μένουν άκαμπτες. Και για τη Θράκη ο κ. Ν. Κοτζιάς άκουσε προ ημερών τον Τούρκο ομό­λογό του να τον «διορθώνει» λέγοντάς του ότι η εκεί μειο­νότητα δεν είναι μουσουλμα­νική, αλλά «τουρκική». Δέ­χθηκε επίσης ο κ. υπουργός τα έντονα παράπονα της Άγκυρας για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν εκδί­δει στην Τουρκία τους «γκιουλενιστές» πραξι­κοπηματίες.

Εχει, λοιπόν, ενδιαφέ­ρον να διαπιστωθεί στη διάρκεια της επίσκε­ψης του κ. Ερντογάν αν υπάρχουν νέα στοιχεία από τα οποία να γίνε­ται άμεσα αντιληπτό το «γιατί» αυτής της συνάντησης κορυφής και το «γιατί» της βιασύνης του Τούρ­κου ηγέτη να κουβε­ντιάσει με τον Πρόε­δρο Πρ. Παυλόπουλο και με τον πρωθυπουρ­γό Αλ. Τσίπρα, τον οποί­ον μεθοδικά «καθοδηγεί» στις εξωτερικές υποθέσεις ο δραστήριος κ. Ν. Κοτζιάς.

Πηγή: Εφημερίδα “ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ”

 

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο