ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ… Υπό αμερικανική ομπρέλα η Θράκη

716
0
Share:

 

Στρατιωτική βάση ελικοπτέρων επί ελληνικού εδάφους σχεδιάζει η Ουάσινγκτον, ενώ προχωρά η πλατφόρμα LNG στην Αλεξανδρούπολη

Μία νέα σοβαρή εξέλιξη, που αφορά στις ελληνοαμερικανικές σχέ­σεις, αναδεικνύει τον γεωστρατηγικό ρόλο που αναγνωρίζεται στην Ελλάδα αλλά και θέτει υπό την αμυντική προστασία των ΗΠΑ τη χώρα. Είναι χα­ρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη παρέμβασή του ο Αμερικανός πρεσβευτής στη χώρα Τζ. Πάιατ, σε συνέδριο για την ενέργεια, έδειξε πολύ μεγάλο ενδια­φέρον για την Θράκη αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «εμείς θα αγκαλιάσουμε την περιοχή». Η παρατήρηση αυτή έχει την οικονομική αλλά και στρατιωτική σημασία της καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τους εξής δύο στόχους:

Πρώτον να δημιουργήσουν υποδο­μή για την διοχέτευση προς την Ευ­ρώπη, μέσω Θράκης, αμερικανικής προέλευσης ενεργειακών πηγών. Δεύτερον να συγκροτήσουν μία ακό­μη στρατιωτική βάση, αυτή την φορά στην Θράκη, η οποία θα απεξαρτήσει, ουσιαστικώς τις ΗΠΑ από τα Σκόπια, όπου διαθέτουν στρατιωτι­κές και υποδομές «ηλεκτρονικού πο­λέμου».

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Οσον αφορά στα ενεργειακά οι Ηνω­μένες Πολιτείες πρόκειται να εγκα­ταστήσουν πλατφόρμα στην Αλεξαν­δρούπολη. όπου θα διοχετεύεται με σκάφη LNG αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο και από την πλατφόρμα στον αγωγό TAP. Διά του αγωγού δε αυτού θα μεταφέρεται το αμερικανι­κό αέριο στην Ευρώπη. Με τον τρό­πο αυτό ο αμερικανικός παράγοντας επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση της Γηραιός Ηπείρου από το ρωσι­κό αέριο, ενώ συγχρόνως παρακά­μπτει την Τουρκία, την οποία θεωρεί μεν ακόμη σύμμαχο, αλλά ασταθή και απρόβλεπτο. Οπως είναι φυσι­κό η προδιαγεγραμμένη αυτή εξέλι­ξη αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της Ελλάδας, ενώ συγχρό­νως συνιστά μία ακόμη μεγαλύτερη εγγύηση γεωστρατηγικής ασφάλειας για τη χώρα, σε μία πολύ εύφλεκτη περιοχή αλλά και με έναν γείτονα με βλέψεις προς τη Θράκη.

 

Η ΒΑΣΗ

Η άλλη εξίσου ενδιαφέρουσα όσο και σημαντική εξέλιξη έχει να κάνει με την δημιουργία στρατιωτικής βάσης επίσης στην Αλεξανδρούπολη. Η βάση αυτή, κυρίως σύγχρονων πολεμικών ελικοπτέρων, εκτός από τις συντηρήσεις και τη στάθμευση, θα αποτελεί και επιχειρησιακή βάση. Προφανώς δε, πέραν της στρατηγικής σημασί­ας της θέσης η συγκεκριμένη βάση δεν θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το όλο ενεργειακό σχέδιο των ΗΠΑ που αφορά στην διοχέτευση του αμερικα­νικού φυσικού αερίου προς την Ευρώ­πη. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι η συγκε­κριμένη βάση, που μπορεί να εξελιχθεί και σε ηλεκτρονική, συνιστά στην ου­σία την μεταφορά μιας συγκεκριμέ­νης στρατιωτικής φύσεως δραστηρι­ότητας των ΗΠΑ στη Ευρώπη, από τα Σκόπια στη χώρα μας.

Ετσι μετά την νέα συμφωνία για την πολύ σημαντική για τους Αμερικανούς Ναυτική Βάση της Σούδας, δημιουργείται μία ακόμη στο βόρειό τμήμα της Ελλάδος έτσι ώστε η αμε­ρικανική ομπρέλα να καλύπτει και τα δύο ελληνικά γεωγραφικά άκρα. Προφανώς δε έχει τη σημασία του το γεγονός ότι ενώ η μία βάση είναι ναυτική, η άλλη σχετίζεται με εναέ­ριες αποστολές.

 

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Με την κατάληψη της Κύπρου σάς κόψαμε το χέρι…

Το χέρι που κόβεται δεν επανέρχεται…

επίσκεψη Τσαβούσογλου και η Ομοσπονδιακή Ενωση Ευρωπαϊκών Μειονοτήτων

 

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΓΚΥΡΑ»

Σε όλο αυτό τό σκηνικό δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και ο ρόλος του παράγοντος «Τουρκία», ειδικώς μετά τις συντονισμένες προσπάθειες δι­είσδυσης στην Θράκη. Ασφαλώς και μπορεί να αποτελεί μία «σημαντι­κή ομπρέλα» για την Ελλάδα η λει­τουργία στρατιωτικής βάσης καθώς και Κέντρου μεταφοράς αμερικανι­κού αερίου στην Θράκη, πλην όμως ο αμερικανικός παράγοντας δεν φαί­νεται να έχει ανάμιξη, άλλου είδους, στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Για τις οποίες επικρατεί το δόγμα «Βρείτε τα».

Το πώς θα ερμηνεύσει η τουρκική πλευρά τις νέες αυτές εξελίξεις υπέρ της Ελλάδος σε μία περιοχή όπου δεν έχει παύσει να έχει βλέψεις, εί­ναι άλλη παράμετρος.

Η Ουάσινγκτον πάντως αντιμετωπί­ζει από ΝΑΤΟϊκής πλευράς και λο­γικής ως «ενιαίο χώρο» της Συμμαχίας την Ελλάδα και την Τουρκία. Ομως επειδή η περιοχή της Ανατο­λικής Μεσογείου τελεί υπό εύφλεκτο καθεστώς τα τελευταία χρόνια και η Τουρκία μπορεί να θεωρείται χρήσι­μη πλην όμως όχι ιδιαιτέρως αξιό­πιστη, οι Αμερικανοί φροντίζουν να ενισχύσουν το δυτικό κομμάτι αυτού του ενιαίου χώρου, δηλαδή την Ελ­λάδα, την οποία θεωρούν, γεωστρατηγικά, το απώτατο νότιο άκρο της Ευρώπης.

ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ η Αγκυρα να πληροφορηθεί τις εξελίξεις αυτές από τον… Τύπο. Και υπό το φως των εξελίξεων αυτών θα πρέπει να αξιολογηθεί και το πρόσφατο ταξίδι του Τούρκου αντιπροέδρου Χακάν Τσαβούσογλου στη Θράκη. Πρώτα τα «Π» είχαν γράψει πριν από έναν περίπου μήνα ότι επιχειρείται μεθοδι­κά ο εκτουρκισμός της περιοχής. Με δραστηριοποίηση του τουρκικού προξενείου και χρηματοδότηση από την Αγκυρα όλο και περισσότερο «τουρκοποιείται» η περιο­χή. Συντονιστής της όλης προσπάθειας, γράφαμε, είναι ο Χακάν Τσαβούσογλου – συνεπώνυμος του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας- ο οποίος είναι ένας εκ των πέντε Τούρκων αντιπροέδρων του Ερντογάν, του οποίου αποτελεί και στενό συνεργάτη. Με αλυτρωτικές διαθέσεις ο Τσα­βούσογλου, που μιλάει και ελληνικά, έχει με­ταξύ των αρμοδιοτή­των του και την επιχεί­ρηση εκτουρκισμού της Θράκης αλλά και γενι­κώς την προώθηση των τουρκικών συμφερό­ντων στα Βαλκάνια. Αλλωστε η Τουρκία με κάθε τρόπο επιχειρεί να καταστήσει φανερή και έντο­νη την παρουσία της στην Ελλάδα. Να αναφέρουμε χα­ρακτηριστικά την «εκστρατεία» με 30 πούλμαν με κό­σμο από διάφορα μέρη της Τουρκίας, προκειμένου σε ένα ιδιότυπο προσκύνημα να επισκεφτούν το τουρκι­κό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται το σπίτι-μουσειο του Κεμάλ Ατατούρκ, με αφορμή την επέτειο του θανάτου του.

Ενώ και ο επίσημος επισκέπτης, τον άλλο μήνα, στη χώρα μας, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, δεν παραλεί­πει να προκαλεί και να δείχνει τις προθέσεις του έναντι της Ελλάδας. Η τελευταία του αναφορά με άμεσο αποδέ­κτη την χώρα μας αφορούσε ολόκληρο τον Ελληνισμό. «Με την κατάληψη της Κύπρου σάς κόψαμε το χέρι», είπε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας: «Το χέρι που κόβεται δεν επανέρχεται».

Οι καινούργιοι συ­σχετισμοί των ΗΠΑ με Τουρκία και Σκό­πια και ο σχεδιασμός της Αγκυρας για με­τατροπή της Θράκης σε νέα Κύπρο

 

Η FUEN

Συμφώνως προς πληροφορίες, ο τρόπος αντίδρασης της Τουρκίας στις εξελίξεις στην Θράκη είναι η εντατικοποί­ηση της προσπάθειάς της να επιτύχει την αναγνώριση εθνικής και όχι μουσουλμανικής όπως χαρακτηρίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης- μειονότητας. Γι’ αυτό άλλωστε η Αγκυρα επεδίωξε να επιτύχει την ονομασία «Τουρκική Ενωση Ξάνθης» που ανοίγει τον δρόμο για αναγνώριση τουρκικής μειονότητας.

Εφ’ όσον θα κατόρθωνε να αποκτήσει η μουσουλμα­νική μειονότητα στην περιοχή «εθνικά χαρακτηριστι­κά», καίτοι αποτελείται από Ελληνες πολίτες, η Τουρκία θα επιτύγχανε να δώσει μία ευρωπαϊκή διάσταση στο θέμα, καθώς θα μπορούσε η μειονότητα αυτή να εντα­χθεί στην ομάδα των άλλων εθνικών μειονοτήτων στην Ευρώπη που έχουν εκπροσώπηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μαζί δηλαδή με τους Καταλανούς, τους Τυρολέζους, τους Φλαμανδούς, την ουγγρική μειονότη­τα της Ρουμανίας κλπ. Με άλλα λόγια θα μπορούσε τότε η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης να ενταχθεί ως τουρκική στη FUEN (Federal Union of European Nationalities) -Ομοσπονδιακή Ενωση Ευρωπαϊκών Μει­ονοτήτων- όπου εκπροσωπούνται 84 οργανισμοί, αντιπροσωπεύοντες εθνοτικές, γλωσσικές και εθνικές μειο­νότητες που υπάρχουν στην Ευρώπη.

Πηγή: Εφημερίδα “ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ”

 

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο