ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Νέα διοίκηση και άλλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

260
0
Share:

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της κορυφαίας γαλακτοβιομηχανίας «Εβροφάρμα» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 στην έδρα της εταιρείας στο ∆ιδυµότειχο, όπου και εξελέγη και το νέο πενταμελές Διοικητικό της Συμβούλιο.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν µέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 µετοχές σε σύνολο 13.673.200 µετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα και παµψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέµατα.

1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016, καθώς και η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας της 20ης Απριλίου 2017 και το από 25 Απριλίου 2017 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ∆ηµητρίου Παπάζη.

2. εγκρίθηκε η εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη µη διανοµή µερίσµατος για την χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

3. απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούµενη εταιρική χρήση µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. εξελέγη νέο πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσης 2021, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2022 και σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις του ν.3016/2002. Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους:

i. Αθανάσιο Παπαζηλάκη
ii. Πασχάλη Παπαζηλάκη
iii. ∆ηµήτριο Γιαννουλάκη
iv. ∆ηµήτριο Ζιούτα
v. Παναγιώτη Θεοδωρίδη

Ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα µέλη οι ∆ηµήτριος Ζιούτας και Παναγιώτης Θεοδωρίδης.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα συνεδριάσει προσεχώς προκειµένου να συγκροτηθεί σε σώµα και να αποφασισθεί ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας.

5. εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισµός της αµοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.

6. προεγκρίθηκαν οι αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία για το 2017.

7. εγκρίθηκε η συµµετοχή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

8. εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων µετοχών από την εταιρεία µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Ο ανώτατος αριθµός µετοχών που δύναται να αποκτηθούν από την εταιρεία θα ανέλθει σε 1.367.320 µετοχές , ήτοι ποσοστό 10% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.

Β) Οι εν λόγω αποκτήσεις των µετοχών θα διενεργηθούν µε κατώτερη τιµή 0,10 ευρώ και ανώτερη τιµή 3, 00 ευρώ.

Γ) Η διάρκεια ισχύος της παρεχόµενης εξουσιοδότησης εντός των χρονικών ορίων της οποίας θα διενεργηθούν οι αποκτήσεις των µετοχών δεν θα υπερβαίνει τους 24 µήνες, δηλ. µέχρι την 20 Ιουνίου 2019.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ’ αριθ. 1 έως 7 ελήφθησαν οµοφώνως, ήτοι µε 10.393.793 εκπροσωπούµενες µετοχές σε σύνολο µετοχών 13.673.200 επί του καταβεβληµένου µετοχικού  κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενηµέρωσε τους µετόχους για τα τρέχοντα θέµατα της εταιρείας.

 

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο