Πιάσαμε κορόιδο τους Γερμανούς ή οι εθνικοί εργολάβοι εμάς;

576
0
Share:

Σιγά σιγά πάει (;) για το 5%!

Τον φάγανε τον κυρ. Δημήτρη, αν έχει ή δεν έχει λεφτά για να χρημα­τοδοτήσει τόσα πράγματα που έχει αρχίσει. Που θα βρει τα λεφτά για να συμμετάσχει με το 35% στην κοινο­πραξία με τη Fraport για τα περιφερει­ακά αεροδρόμια; Πού θα βρει λεφτά για τον πλωτό σταθμό φυσικού αερί­ου στην Αλεξανδρούπολη;

Ολο τέτοια λέγανε. Ε, λοιπόν, τα βρήκε και τα παραβρήκε τα λεφτά, τουλάχιστον για τη Fraport. Ή, τέλος πάντων, κάποιο μέρος τους.

Διότι το 1,23 δισ. που θα πληρώσει τη Μεγάλη Τρίτη η κοινοπραξία στο Δημόσιο, για να αναλάβει τα 14 αε­ροδρόμια, είναι κάπως βαρύ νούμε­ρο. Ετσι, από 35% η συμμετοχή της Slentel, του σχήματος συμφερόντων Κοπελούζου, στην κοινοπρα­ξία έπεσε στο 26,6%.

Πλάτη έβαλε η γερμανική εται­ρία, που τσόνταρε κάτι παραπάνω και ανέβηκε το ποσοστό της στο 73,4%. Κάποιες κακές γλώσσες λένε, πάντως, ότι με τον χρόνο η συμμετοχή Κοπε­λούζου θα πέσει στο 5%, ποσοστό με το οποίο κάποιοι λένε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος, κρίνοντας από άλλες δουλειές.

Οι αθεόφοβοι, μάλιστα, τον λένε «κύριο 5%». Αλλά ακόμη κι έτσι, το 26,6% στα 1,23 δισ. είναι 327.000.000. Βέβαια, κάποια από αυτά είναι δά­νειο. Μόνον το 40% είναι παντελονάτα. Αρα τουλάχιστον μια κατοστάρα την έβαλε (δεν ξέρουμε όμως πόσο συμμετοχή έχει στον δανεισμό). Κα­λορίζικα, κυρ Δημήτρη, τα αεροδρό­μια και καλές πτήσεις. Ερώτηση: Για την παράταση της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπου κατέχει ο όμιλος Κοπε­λούζου 5%, δεν θα χρειαστούν άλλα 30.000.000;

 

Πιάσαμε κορόιδο τους Γερμανούς ή οι εθνικοί εργολάβοι εμάς;

Η FRAPORT υπέγραψε σύμβαση με το Δημόσιο για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας στα περι­φερειακά αεροδρόμια, κα­ταβάλλοντας το ποσό των 10.500.000 ετησίως για τις αμοιβές του προσωπι­κού, καθώς και ένα ετήσιο τέλος διαχείρισης 4% επί του ποσού αυτού. Ολα αυ­τά σε αντίθεση με τη σύμ­βαση παραχώρησης του

2007 (Σουφλιάς, αν ενθυ­μούμαι) για τους αυτοκι­νητοδρόμους, όπου το Δη­μόσιο έχει αναλάβει τη δα­πάνη μισθοδοσίας για την παροχή υπηρεσιών πυρό­σβεσής. Αρα ή τους πιά­σαμε κορόιδα τους Γερμαvoύς ή μας έπιασαν κορόι­δα οι εργολάβοι μας.

Για τους άπιστους θω­μάδες εξηγώ ότι η Fraport θα καλύψει επίσης όλα τα

κόστη μετεγκατάστασής του προσωπικού (800.000 ευρώ) στα αεροδρόμια κα­θώς και τα κόστη αντικατά­στασής του ατομικού εξο­πλισμού προστασίας (πε­ρίπου 800.000 ευρώ, 1.600 ευρώ ανά πυροσβέστη). Επιπλέον, όλα τα κόστη της τακτικής εκπαίδευσής των πυροσβεστών θα επιβαρύ­νουν την εταιρία, θα αναλάβει ακόμη τη συντήρη­ση και την αντικατάσταση του σχετικού εξοπλισμού και των κτιρίων.

Αλλά στους παραχωρημένους σε ιδιώτες αυτο­κινητοδρόμους θα πληρώ­νουμε εμείς, οι φορολο­γούμενοι. Και μην τα ρίξετε στον Σουφλιά. Ας το άλλα­ζε η σημερινή κυβέρνηση, που την επαναδιαπραγμά­τευση την έχει κάνει (σερ­βίρει ως) σπεσιαλιτέ της.

 

Φεύγουν από τα αεροδρόμια, αλλά θα μείνουν στο Δημόσιο

ΤΙ ΘΑ γίνει με τους εργαζομένους της Υπηρεσίας Πολι­τικής Αεροπορίας που δεν θα περάσουν στο νέο, υπό τη Fraport Greece, καθεστώς λειτουργίας των αεροδρομίων; Μα, θα παραμείνουν δημόσιοι υπάλληλοι υπό την εποπτεία του υπουργείου Μεταφορών. Κάποιοι θα πάνε στην ΑΠΑ (νέα αεροπορική Αρχή), κάποιοι στην ΥΠΑ και κά­ποιοι θα μείνουν στα νησάκια, διότι είναι ντόπιοι και σιγά μην τους κάνει δυσμενή μετάθεση το Δημόσιο…

Ο επικεφαλής των συνδικαλιστών κύριος Αλεβιζόπουλος δεν έχει ανάγκη -ούτως ή άλλως, τόσο επιτυχημένος που είναι – και οι ηλεκτρολόγοι (αν δεν κάνουν καμιά κου­τσουκέλα την Τρίτη) μπορεί και να βγάζουν και κανένα φράγκο παραπάνω με μεροκάματα στη Fraport, η οποία δέχτηκε να χρησιμοποιεί για μικροδουλίτσες αυτούς και όχι άλλους τοπικούς τεχνίτες. Για πόσους ανθρώπους μι­λάμε; Στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ αναφέρεται ότι σε αυτήν απασχολούνται 2.671 υπάλληλοι.

Το νέο γερό «μπάσιμο» του Σχασινόπουλου στον ΣΕΒ

ΜΑΛΛΟΝ παγωμένη ήταν η αντίδραση στην οδό Ξενοφώντος, όπου η έδρα του ΣΕΒ, στο άκουσμα της είδησης ότι ιδρύθηκε νέα εργοδοτική ένωση, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία υπό τον τίτλο Ελληνική Παρα­γωγή και με ιδρυτικά μέλη αμιγώς μεταποιητικές βιο­μηχανίες. Βεβαίως, σε κάθε ευκαιρία τα μέλη της Ελληνικής Παραγωγής διαμηνύουν ότι δεν αποτελούν τον «αντι-ΣΕΒ» και δηλώνουν ότι θα λειτουργήσουν συ­μπληρωματικά ως think tank για την προώθηση των θέσεων και την προβολή της σημασίας για την ελληνι­κή οικονομία της βιομηχανίας.

Στην Ελληνική Παραγωγή συμμετέχουν δύο εται­ρίες του ομίλου Βιοχάλκο, ενώ -σύμφωνα με πληροφο­ρίες- ο Μιχάλης Στασινόπουλος παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου του τομέα βιομηχανίας του ΣΕΒ. Επίσης, στο νέο think tank συμμετέχουν τέσσερις περιφερειακοί βιομηχανικοί σύνδεσμοι.

OFF… SHORE

Το τίμημα για τον ΟΛΘ

ΑΝΟΙΞΑΝ προχθές Παρασκευή οι οικονομικές προσφορές για το 67% του λιμανιού της Θεσσαλο­νίκης. Και το ΤΑΙΠΕΔ, όπως αναμενόταν και προβλέπεται, ζήτησε βελτιωμένες προσφορές. Νέα θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες, και πιθανόν και με­τά το Πάσχα. Αλλά πόσο, τέλος πάντων, μπορεί να πουληθεί ο ΟΛΘ;

Τι να περιμένουμε; Στο χρηματιστηριακό χα­μηλό η εισηγμένη ΟΛΘ Α.Ε. έχει φτάσει την κεφαλαιοποίησή της στα περίπου 200.000.000. Αυτό εί­ναι το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, άρα το 67% αντιστοιχεί σε 134.000.000. Επί αυτού του ποσού σίγουρα θα πρέπει να υπολογιστεί και υπερτίμη­μα (premium), το οποίο χρηματιστηριακοί κύκλοι εκτιμούν από 25% οι συντηρητικοί έως και 45% οι φιλόδοξοι. Δηλαδή έως άλλα 60.000.000, που μας ανεβάζει το 67% στα 194.000.000. Αλλά η τιμή εν­δέχεται να πάει και παραπάνω, διότι οι Αραβες της Dubai Ports World έχουν βαλθεί είτε να το πάρουν το λιμάνι είτε να κάνουν τους Γαλλογερμανοσαββίδηδες να το πληρώσουν ακριβά (διότι η DP έχει λι­μάνι στη Ρουμανία και δεν θέλει να είναι πολύ άνε­τος ο ΟΛΘ να ρίχνει τα τιμολόγια και να τους πάρει την κίνηση).

θυμίζω ότι η Cosco πλήρωσε premium 69,68% για το 51% του Πειραιά. Με τέτοιο premium πάμε κοντά στα 230.000.000. θα τα δώσει κανείς; Οχι, λέω εγώ. Εδώ θα είμαστε να το δούμε. Και μην μπερδευτείτε με τις ανακοινώσεις που θα κάνει η κυβέρνηση για συμφωνία 500.000.000 και άλλα τέτοια βαρύγδουπα. Διότι, και μόνο 180.000.000 να πάρει το ΤΑΙΠΕΔ, θα προσθέσει τα άλλα 180.000.000 επενδύσεων που θα δεσμευτεί να κά­νει ο παραχωρησιούχος, και τα ετήσια τέλη 3% επί του τζίρου που θα καταβάλει ο ΟΛΘ και θα τα φτά­σει και θα το περάσει το μισό δισ.

ΜΑΘΑΙΝΩ ότι ολοκληρώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο έλεγχος των συμ­βάσεων για την παραχώρηση προς έρευνα και εκ­μετάλλευση υδρογονανθράκων των χερσαίων πε­ριοχών Αρτας, Πρέβεζας, βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Αιτωλοακαρνανίας. Φαίνεται ότι η ώρα των υπογραφών επιτέλους πλησιάζει έπειτα από αναμονή δύο ετών από τότε που άρχισε ο δι­αγωνισμός και ενός έτους από την ανακήρυξη ως προτιμητέων επενδυτών των ΕΛ.ΠΕ. για τις δύο πρώτες περιοχές και της Energean για την τρίτη. Ας κρατηθεί σε έναν τομέα της οικονομίας κάποιο θετικό momentum, ειδικά μετά την πρόσφατη συμφωνία για την είσοδο της Repsol στα Οικόπε­δα της Energean στα Ιωάννινα και στην Αιτωλοα­καρνανία.

Πηγή: Κυριακάτικη Δημοκρατία 

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο