Επιστολή Γιάννη Λασκαράκη στο δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, για το μειονοτικό σχολείο

103
0
Share:

 

Κύριε Δήμαρχε,

Οι ιδιαίτερες συνθήκες της κοινωνίας μας , με την πολυπολιτισμικότητα και την διαφορετικότητα που τη διακρίνει, απαιτούν πολύ φροντίδα και αγάπη για τα παιδιά που προέρχονται από τη μειονότητα και τα οποία θα πρέπει να αποκτήσουν τη μόρφωση που απαιτείται για την ισότιμη ένταξή τους στη ελληνική κοινωνία και να ξεφύγουν από τη μιζέρια , τη φτώχια και την κοινωνική απομόνωση.

Τα σοβαρότερα και καθημερινά προβλήματα ιδιαίτερα των μαθητών του μειονοτικού σχολείου της πόλης μας είναι τα εξής:

1. Αποχή και Ελλιπής φοίτηση των μαθητών από το σχολείο- Έλλειψη σχολικών υποδομών και εξοπλισμού.

Στα δημόσια σχολεία της πόλης μας είναι εγγεγραμμένοι περί τους 480 μαθητές και άλλοι 104 περίπου φοιτούν στο μειονοτικό σχολείο της πόλης, δίπλα στο τζαμί. Από αυτούς προσέρχονται καθημερινά μόλις οι μισοί και πολλές φορές ακόμη λιγότεροι, ιδιαίτερα τις κρύες ημέρες του Χειμώνα. Λόγω αυτού του γεγονότος το μειονοτικό σχολείο της πόλης μας εμφανίζει αδυναμία λειτουργίας και εφαρμογής του καθημερινού προγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων.

Αλλά και η φοίτηση ακόμα και αυτών που φοιτούν στα δημόσια σχολεία της πόλης είναι ελλιπής και συχνά προβληματική, ιδιαίτερα στην απαξιωτική αντιμετώπισή τους από γονείς των άλλων μαθητών ή ακόμη και μερικών εκπαιδευτικών.

Έχει δυστυχώς διαμορφωθεί και παγιωθεί σε γονείς και μαθητές του μειονοτικού σχολείου της πόλης μας η αντίληψη πως μπορούν να στέλνουν όποτε θέλουν τα παιδιά τους στο σχολείο χωρίς καμία συνέπεια. Για να αλλάξει η αντίληψη αυτή θα πρέπει οι γονείς να αντιληφθούν τη σημασία της παιδείας για το μέλλον των παιδιών τους στην επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των παιδιών τους, αλλά της ίδιος της κοινότητάς των.

Σε αυτό συμβάλλει και η πρωινή και απογευματινή λειτουργία του σχολείου, λόγω έλλειψης αιθουσών. Το σχολείο διαθέτει μόλις 3 αίθουσες και λειτουργεί με διπλή βάρδια. Το Χειμώνα με τις βροχές και τα κρύα, πολλοί μαθητές της απογευματινής βάρδιας δεν έρχονται στο σχολείο επειδή νυχτώνει νωρίς και φοβούνται να επιστρέφουν στο σπίτι μέσα στο σκοτάδι.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Είναι απαραίτητο ο Δήμος, αμέσως μετά την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία, στις αρχές του Σεπτέμβρη, με τη συνεργασία των κοινωνικών υπηρεσιών του και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ελέγχει την υποχρεωτική εγγραφή και φοίτηση όλων των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (νόμος 1956/1985) και να την επιβάλλει με όλα τα νόμιμα μέσα. Με βάση το νόμο του Καλλικράτη (3852/10 άρθρο 94 παρ. 26) η αρμοδιότητα για την επιβολή προστίμων στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους, πέρασε στον οικείο Δήμαρχο.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να ενημερωθούν οι γονείς μέσα από τη συμμετοχή τους σε σχολή γονέων που θα οργανώσει ο Δήμος. Κυρίως όμως θα πρέπει το σχολείο να είναι ελκυστικό για τα παιδιά της μειονότητας και να μην τα απωθεί.

Να τεθεί ως βασική προτεραιότητα στον προγραμματισμό του Δήμου η κατασκευή ενός σχολείου κοντά στην οδό ʼβαντος, το οποίο όμως θα είναι το καλύτερο από όλα τα άλλα της πόλης ως προς την κατασκευή του, τους χώρους που θα διαθέτει, την αισθητική του, τον εξοπλισμό του, το οπτικοακουστικό υλικό. Θα πρέπει επίσης να στελεχωθεί και με τους καλύτερους δασκάλους, οι οποίοι θα επιλέγονται με βάση παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια και οι οποίοι υπόκεινται σε συνεχή επιμόρφωση και αξιολόγηση.

Μέχρι τότε είτε να ενοικιαστούν δύο αίθουσες κοντά στο σχολείο και να τοποθετηθεί στην αυλή του σχολείου μία 3η προκατασκευασμένη, είτε να τοποθετηθούν 3 προκατασκευασμένες αίθουσες στη γειτονιά τους στην ʼβαντος, για τις 3 μικρότερες τάξεις (Α, Β, Γ).

Οι αίθουσες αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και τις απογευματινές ώρες ως ολοήμερο σχολείο για την προετοιμασία των μαθητών στα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Θα μπορούσαν ακόμα οι αίθουσες αυτές να αξιοποιηθούν για την οργάνωση μαθημάτων πληροφορικής, μουσικής ή/και χορού.

Είναι απαραίτητο επίσης να τοποθετηθούν σε όλες τις αίθουσες τουλάχιστον ένας υπολογιστής με ένα προτζέκτορας και οθόνη προβολής για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των μαθημάτων του σχολείου. Παράλληλα θα πρέπει να εφοδιαστεί το σχολείο με το απαραίτητο σχετικό με τα μαθήματα οπτικοακουστικό υλικό που θα αξιοποιείται στη διδασκαλία των μαθημάτων μέσα στην τάξη, αλλά και δωρεάν εφοδιασμός των μαθητών με σχολικά είδη (τετράδια, τσάντες κλπ). Θα ήταν καλό επίσης αα λειτουργεί στο σχολείο δανειστική βιβλιοθήκη με τα βιβλία που θα ενδιέφεραν τους μαθητές.

Τέλος και για την αντιμετώπιση της οικονομικής αδυναμίας των περισσότερων οικογενειών για σωστή διατροφή, θα μπορούσε να ενισχυθεί η ήδη παρεχόμενη σίτιση, με την προσφορά ενός καλού πρωινού και ενός κυρίως γεύματος στα παιδιά που φοιτούν στο μειονοτικό σχολείο, κάτι που θα λειτουργούσε και ως ένα επιπλέον κίνητρο για γονείς και μαθητές, για την καθημερινή φοίτησή τους σε αυτό.

2. Οι μαθησιακές δυσκολίες και η αδυναμία των μαθητών να παρακολουθήσουν κανονικά το μάθημα μέσα στην τάξη

Το σύνολο σχεδόν των μαθητών αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σχολείου αφού δεν έχουν καμία απολύτως βοήθεια για το σκοπό αυτό από κανένα. Επί πλέον οι μαθητές της Α τάξης που έρχονται στο μειονοτικό σχολείο δεν έχουν οι περισσότεροι παρακολουθήσει το Νηπιαγωγείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύονται πάρα πολύ να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του ελληνόγλωσσου προγράμματος, αφού δεν είναι σε θέση να καταλάβουν βασικές έννοιες του δασκάλου, αλλά και να μην μπορούν να λειτουργήσουν ως μαθητές σε μια οργανωμένη τάξη. Υπάρχει και η αδυναμία των γονέων να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην προετοιμασία τους για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Οι γονείς των μαθητών του σχολείου στην πλειοψηφία τους είναι αγράμματοι και χωρίς καμία παιδεία με αποτέλεσμα να αδιαφορούν για την εκπαίδευσή τους και να αδυνατούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην προετοιμασία τους για το σχολείο

ΠΡΟΤΑΣΗ

Είναι απαραίτητο το πρώτο δίμηνο, η πρώτη τάξη να λειτουργήσει με την παρουσία μιας νηπιαγωγού, ως νηπιαγωγείο, μέχρι που να αρχίσουν να καταλαβαίνουν την ελληνική γλώσσα και να μάθουν να εργάζονται μέσα σε μια οργανωμένη ομάδα και τάξη. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να ζητηθεί η συνεργασία της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να διαθέσει μία έμπειρη Νηπιαγωγό για το σκοπό αυτό. Είναι αναγκαία επίσης η λειτουργία Ολοήμερου Σχολείου, όπου οι μαθητές θα προετοιμάζονται για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Τη λειτουργία του θα διευκόλυνε ιδιαίτερα η τοποθέτηση τουλάχιστον μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στη γειτονιά

Είναι απαραίτητο και θα ήταν πολύ καλό το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου να οργανώσει μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας για τους γονείς των μαθητών, όπου θα ευαισθητοποιούνται οι ίδιοι για την ανάγκη προετοιμασίας των παιδιών τους και της ανελλιπούς φοίτησής των στο σχολείο.

3. Αναξιοποίητος ελεύθερος χρόνος και ατομική υγιεινή

Όλοι οι μαθητές του σχολείου κατά τον ελεύθερο χρόνο τους βρίσκονται στους λασπωμένους δρόμους της γειτονιάς της οδού ʼβαντος και δεν τον αξιοποιούν για να μάθουν κάτι χρήσιμο και δημιουργικό. Επίσης πολλοί μαθητές , λόγω έλλειψης στοιχειωδών οικιακών υποδομών, έρχονται στο σχολείο με εμφανή την έλλειψη κάθε φροντίδας υγιεινής και καθαριότητας

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τα πρόβλημα έχει ευρύτερες διαστάσεις , διότι επιτείνει την απαξιωτική και ρατσιστική αντιμετώπιση των παιδιών αυτών και οφείλεται και στις απαράδεκτες στεγαστικές συνθήκες της μειονότητας και στις βασικές ελλείψεις σε εξοπλισμό υγιεινής, ηλεκτρισμού , ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η ένταξη το σχέδιο πόλης του οικισμού τους και η δυνατότητά τους να βελτιώσουν τις στεγαστικές τους συνθήκες , αλλά και η επέκταση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικού, θα συνέβαλε στην ατομική και οικογενειακή τους υγιεινή. Η λειτουργία μιας σχολής γονέων για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών αυτών θα βοηθούσε ιδιαίτερα και στην ενημέρωσή τους σε θέματα υγείας και καθαριότητας των παιδιών τους. Επί πλέον οι ιατροκοινωνικές υπηρεσίες του δήμου , σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή να φροντίσουν ώστε και τα παιδιά αυτά να εμβολιασθούν και να κάνουν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που προβλέπονται για τα παιδιά σχολικής ηλικίας.

Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο και επιβοηθητικό της λειτουργίας του σχολείου η δημιουργική απασχόληση των παιδιών αυτών αν υπήρχε η δυνατότητα να οργανωθούν κατά τις απογευματινές ώρες μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, χορού και μουσικής, όπου τα παιδιά αυτά έχουν από τη φύση τους και μια ιδιαίτερη κλίση

Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Με βάση τα παραπάνω και για να αποφευχθούν τραγικά λάθη στην αντιμετώπιση των μαθητών αυτών, αλλά και στις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα παιδιά, θα πρέπει να σχεδιάσει ο Δήμος μια σειρά από επιμορφωτικά σεμινάρια προς τους νέους εκπαιδευτικούς , τα οποία θα οργανώσουν και θα υλοποιήσουν καθηγητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, με την βοήθεια ειδικών (π.χ. της κυρίας Φραγγουδάκη), οι οποίοι θα συμβάλλουν στην επιμόρφωση των δασκάλων των μειονοτικών σχολείων επάνω στις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής, αλλά και στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Προτείνω την οργάνωση μιας σύσκεψης όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την συστηματική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού με τη συμμετοχή: εκπροσώπων των γονέων των μαθητών, των εκπαιδευτικών του σχολείου, του υπεύθυνου Σχολικού Συμβούλου , του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης . Απαραίτητη είναι επίσης η συμμετοχή της Προϊσταμένης Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας ΑΜΑΘ και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και εκπροσώπου της δικαιοσύνης και της αστυνομίας για να εξετάσουμε και να συμφωνήσουμε στις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, πριν από την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών σε γονείς που παραμελούν την (υποχρεωτική) εκπαίδευση των παιδιών τους.

Σε ότι αφορά τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και τις ενέργειές του στο σημαντικό αυτό ζήτημα, προτείνω την συζήτησή του στη Δημοτικό Συμβούλιο.

Με εκτίμηση

Γιάννης Λασκαράκης

Δημοτικός Σύμβουλος

 

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο