Η ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΑΛΒΑΝΟΣ, ζητά υπάλληλο γραφείου, από 25 έως 40 ετών, στο πρακτορείο της Σαμοθράκης, για μόνιμη εργασία!
Απαραίτητα προσόντα, η άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ευγένεια και η άνεση στην επικοινωνία!
Η εμπειρία σε άλλες δουλειές γραφείου, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα!

Στείλτε βιογραφικό και φωτογραφία στο samothrakitrans@hotmail.com