Η πρόταση του Δ.Π.Θ. για τους εισακτέους σπουδαστές το 2018-2019


Η σύγκλητος του Δ.Π.Θ. σε συνεδρίαση της αποφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας  ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 να είναι οι κάτωθι :

 Α/Α                        

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2018-2019

   1 Επιστημών της εκπαίδευσης στην Προσχολική

Ηλικία

           160
   2 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης            200
   3 Ιατρικής              80
   4 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής            100
   5 Αγροτικής Ανάπτυξης            120
 

 

   
   6 Δασολογίας & Διαχείρισης  Περιβάλλοντος &

Φυσικών Πόρων

           100
   7 Κοινωνικής Διοίκησης και πολιτικής Επιστήμης

Κατευθύνσεις :

αΕισαγωγική   Κατεύθυνση   “ Πολιτική

Επιστήμη”

β)   Εισαγωγική   Κατεύθυνση    “ Κοινωνικής

Διοίκηση”

 

 

 

80

 

160

  8 Ελληνικής Φιλολογίας             150
  9 Ιστορίας και Εθνολογίας             120
 10 Γλώσσας   Φιλολογίας   &   Πολιτισμού

Παρευξείνιων Χωρών

 

120

  11 Νομικής             400
  12 Οικονομικών Επιστημών             220
  13 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού             300
  14 Πολιτικών Μηχανικών             200
  15 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών    & Μηχανικών

Υπολογιστών

 

150

  16 Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών               80
  17 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης               80
  18 Μηχανικών Περιβάλλοντος               80


Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr