Τ.Δ.Α. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ: Από αύριο οι αιτήσεις πρόσληψης δεκαπέντε θέσεων πολιτικού προσωπικού


-Η Υπηρεσίας μας σας ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 08-09-2017 αρχίζει η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δεκαπέντε (15) θέσεων βοηθητικού πολιτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
– Πληροφορίες δίδονται από το τηλέφωνο με αριθμό 2553026688 ή 2553026681-3.
– Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες :
α)diavgeia.gov.gr/decision/view/726Ν465ΧΘ7-347
β)www.asep.gr , και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα > πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
γ)Των κατά τόπους Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)(www.kep.gov.gr.

726Ν465ΧΘ7-347Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr