Πρόσληψης ιατρικού προσωπικού στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου


«Επαναλειτουργία και ενίσχυση λειτουργίας τμημάτων του Γ.Ν. Διδυμοτείχου μέσω πρόσληψης επικουρικού ιατρικού προσωπικού»
Το Γ.Ν. Διδυμοτείχου ενισχύεται με 3 επικουρικούς ιατρούς ειδικότητας Οφθαλμολογίας, Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Ορθοπαιδικής αντίστοιχα. Με τους ανωτέρω θα συναφθεί σύμβαση 3ετούς διάρκειας από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων τους, που δεν μπορεί να ξεπερνά την 18/7/2017. Παράλληλα, βρέθηκε προσωρινή λύση για την επαναλειτουργία του Ουρολογικού τμήματος. Ειδικότερα:
 Με την πρόσληψη του Οφθαλμίατρου επαναλειτουργεί το Οφθαλμολογικό τμήμα, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2016 λόγω μετάθεσης του προκατόχου της θέσης. Συμπληρωματικά, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους €113.500 μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 και διανύεται η φάση σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού εξωτερικών ιατρείων και χειρουργείων του Οφθαλμολογικού τμήματος. Τέλος, επανασυστήνεται η Β’ βάθμια επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου Συγκοινωνιών, στην οποία θα συμμετέχει ο εν λόγω ιατρός.
 Από 17/07/2017 επαναλειτουργεί το Ουρολογικό τμήμα, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2016 λόγω παραίτησης του προκατόχου της θέσης, με μετακίνηση Ουρολόγου από την κρατική ουρολογική κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για μια μέρα την εβδομάδα (εξωτερικά ιατρεία), και έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου ή επικουρικού ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου.
 Με την πρόσληψη της Μαιευτήρα-Γυναικολόγου το δυναμικό του συγκεκριμένου τμήματος απαριθμεί πλέον 4 ιατρούς (3 μόνιμους και 1 επικουρικό) και αναμένεται ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών της περιοχής ευθύνης μας.
 Με την πρόσληψη του Ορθοπαιδικού ιατρού το δυναμικό του συγκεκριμένου τμήματος απαριθμεί πλέον 4 ιατρούς (2 μόνιμους και 2 επικουρικούς) και αναμένεται μηδενική εκροή περιστατικών προς το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
Τα ανωτέρω συμβαδίζουν με το όραμα της διοίκησης, των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας να μην υποβαθμιστεί ούτε να «κλείσει» το νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ – Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣΜοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr