Τα πετρέλαια του θρακικού πελάγους… προς αξιοποιηση


Μια εντυπωσιακή εικόνα για τα πραγματικά αποθέματα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και δη στη δυνητική ελληνική ΑΟΖ, η οποία αν επιβεβαιωθεί θα αλλάξει δραματικά τη δυναμική της περιοχής και κυρίως τη θέση και τον ρόλο της Ελλάδας, πα­ρουσιάζουν τρεις άνθρωποι, ειδικοί στον χώρο, που ασχολούνται χρόνια με την πιο «σκοτεινή» γεωπολιτική δι­άσταση αυτή της ενέργειας.

Ο Αντώνης Φώσκολος, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρή­της και ομότιμος ερευνητής της Γεω­λογικής Υπηρεσίας του Καναδά, ο δρ Ηλίας Κονοφάγος, αντιπρόεδρος της ενεργειακής εταιρείας Flow Energy, πρώην διευθυντής του τομέα εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθρακων στα Ελληνικά Πετρέλαια, και ο δρ Θεόδωρος Καρυώτης. ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, γνωστός και ως «πατέρας της ελληνικής ΑΟΖ».

«Οι εκτιμήσεις των ξένων εταιρει­ών είναι για πολύ μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κύπρο, τρία τρι­σεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Τι σημαίνει αυτό. Δύο φορές μεγαλύτερα απο­θέματα απ’ όσα έχει ο Καναδάς. Οι ίδιες εταιρείες λένε ότι τα κοιτάσματα της Κύπρου μπαίνουν και στην ελλη­νική ΑΟΖ, κάτω από το Καστελόριζο. Η γεωλογία δεν γνωρίζει σύνορα χωρών. Υπάρχουν δύο προεκτάσεις κοι­τασμάτων στις ελληνικές θάλασσες. Η μία είναι των κυπριακών. Δεύτερον, νο­τιοδυτικά από το Ελαφονήσι, οι ίδιες οι εταιρείες εκτιμούν ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα κοιτάσματα απ’ ότι υπάρχουν στην Κύπριο και στην Αίγυ­πτο μαζί. Πρόκειται για τεράστια με­γέθη. Αλλάζει όλη η όψη της Ανατο­λικής Μεσογείου» υπογραμμίζει ο κ. Φώσκολος, αποκαλύπτοντας ίσως και τον λόγο πολλών εξ όσιον συμβαίνουν στην περιοχή. Οι προοπτικές που πε­ριγράφει (όπως φαίνεται και από τους χάρτες που μας έδωσε) προοιοωνίζονται τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές. Και συνεχίζει: «Τα κοιτάσματα υδρο­γονανθράκων της Ανατολικής Μεσο­γείου σε ισοδύναμα βαρέλια πετρελαί­ου τα εκτιμώ σε 200 δισεκατομμύρια. Του Κόλπου είναι γύρω στα 350-400 δισεκατομμύρια, διπλάσια. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι υπάρ­χει στο σύνολο. Αυτά που σας λέω εί­ναι σε βάθος μέχρι τέσσερα-πέντε χι­λιόμετρα. Υπάρχουν και άλλα, πολύ βαθύτερα, με ιζήματα που έχουν υδρο­γονάνθρακες. Σήμερα υπάρχει τεχνο­λογία για μέχρι επτά χιλιόμετρα. Κά­τω από την Κρήτη υπάρχουν υδρίτες που είναι στερεοποιημένοι υδρογονάνθρακες, αλλά εμείς δεν έχουμε την τεχνολογία για να τους εκμεταλλευθούμε. Χρειάζονται μεγάλες εταιρεί­ες, όπως η ExxonMobil. Τα αποθέματα υδριτών είναι μεγαλύτερα από τα απο­θέματα της Μέσης Ανατολής… Και άλ­λες περιοχές της Ελλάδας έχουν υδρο­γονάνθρακες. Βόρειο Αιγαίο, Θρακικό πέλαγος, κόλπος της Καβάλας, ο Θερ­μαϊκός, τον οποίο έχουμε αμελήσει, έχει πολύ φυσικό αέριο, Τα Γρεβενά εί­ναι γεμάτα, όλη η Δυτική Ελλάδα, όλο το Ιόνιο, δεν είναι μόνο η Νότια Κρή­τη και το Καστελόριζο, η Ελλάδα πλέει σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο».

Πηγή: Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr