Με εμφυτεύσει μαλλιών ψάχνει η Τουρκία τώρα τουρίστες


Χρόνο με τον χρόνο, ο αριθμός των επισκεπτών στην γείτονα συρρικνώνεται. Τι σχέση όμως μπορεί να έχει μια κλινική μεταμόσχευσης με το κλασικό «ήλιος, άμμος, θάλασσα»;

Με φόντο τα στενά του Βοσπόρου. μια ομάδα του­ριστών κατευθύνεται οε ένα κτίριο μοντέρνας αρ­χιτεκτονικής στην Κων­σταντινούπολη. Χωρίς να κρατούν φωτογραφικές μη­χανές και χάρτες της πόλης, οι επισκέπτες αυτοί ταξίδε­ψαν από Ευρώπη και Ασία με μία και μόνο ελπίδα: να φυτρώσουν ξανά τρίχες στο κεφάλι τους!

Τι σχέση έχει όμως μια κλινική εμφύτευσης μαλ­λιών με τη χειμαζόμενη τουριστική βιομηχανία της Τουρκίας; Χρόνο με τον χρόνο, το υπουργείο Οικο­νομικών της χώρας βλέπει τα έσοδα υπό τον τουρισμό να μειώνονται δραματι­κά. Τα τυφλά τρομοκρατι­κά χτυπήματα, ακόμη και στα πιο πολυσύχναστα ση­μεία της Πόλης, σε συνδυ­ασμό με την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήμα­τος πέρυσι το καλοκαίρι και το πογκρόμ συλλήψε­ων που ακολούθησε, ανά­γκασαν τους απανταχού τουριστικούς πράκτορες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερι­κή να σβήσουν, με ευκολία, την Τουρκία από τα πακέτα προσφορών. Στον κατάλο­γο αυτό προστίθενται και οι τεταμένες σχέσεις της χώ­ρας με τη Ρωσία, τη Γερμανία κι άλλα κράτη, που προ­τείνουν στους πολίτες τους διαφορετικούς, πιο «φιλικούς» προορισμούς.

Μπροστά στην πρόκλη­ση. οι υπεύθυνοι φορείς ανασκουμπώθηκαν προκειμένου να αλλάξουν το εξαιρετικά αρνητικό τοπίο και να προσελκύσουν ξανά ξένα κεφάλαια, εστιάζο­ντας σε εναλλακτικές μορ­φές τουρισμού. Στην Κων­σταντινούπολη «φύτρωσαν σαν τα μανιτάρια» κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών, που αγγίζουν τις 300 μόνο στο κέντρο της πόλης και κάνουν χρυσές δουλειές. Κυρίως άντρες, αλλά και γυναίκες με αραιή τριχο­φυΐα σπεύδουν στα κέντρα αποκατάστασης και πληρώ­νουν αδρά για να γυρίσουν στις πατρίδες τους… άλλοι άνθρωποι!

«Οι πελάτες μας προέρχονται κυρίως από αραβι­κές χώρες, ωστόσο έχουμε ασθενείς και από την Ελλά­δα, την Ιταλία και τη Ρωσία, οι οποίοι εκφράζουν μεγά­λο ενδιαφέρον για τα πακέ­τα που προσφέρουμε» δη­λώνει χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης μιας από τις δε­κάδες κλινικές.

Το πακέτο

Οσον αφορά το κόστος, οι τιμές είναι ενδεικτικές: πληρώνοντας 1.200 ευρώ, οι ενδιαφερόμενοι έχουν ένα πλήρες πακέτο. Μετα­φορά από το αεροδρόμιο, τριήμερη διαμονή σε ξενο­δοχείο, περιήγηση στα αξι­οθέατα της πόλης, συμπε­ριλαμβανομένου και του κόστους της επέμβασης. Ο Εμρέ Αλί Κοντόν, ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο Τουρισμού, υποστηρίζει ότι αντίστοιχες θεραπεί­ες στην Ευρώπη κοστί­ζουν περίπου 6.000 ευρώ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσί­ες δεν υπολείπονται στο παραμικρό και το επίπε­δο των αρμόδιων γιατρών είναι εξαιρετικό, προσθέ­τει. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο 5.000 ξένοι του­ρίστες καταφθάνουν κάθε μήνα, αριθμός που σύντο­μα θα ξεπεράσει τις 6.500, όπως προβλέπουν ιδιοκτή­τες τουριστικών γραφείων. Στην πλατεία Ταξίμ, οι ντό­πιοι λένε ότι είναι όλο και πιο συχνή η εικόνα τουρι­στών με επιδέσμους και ξυ­ρισμένα κεφάλια, σημάδια ότι επισκέφθηκαν κάποια από τις κλινικές εμφύτευ­σης μαλλιών στην Κωνστα­ντινούπολη.

Αφού το κλασικό τρίπτυχο «ήλιος, άμμος και θάλασσα» δεν αποφέρει πλέον ια αναμενόμενα, οι ειδήμονες ανακάλυψαν έναν ακόμη πρωτότυπο τρό­πο αύξησης των εσόδων. Διευθυντές ξενοδοχείων σε όλη τη χώρα σύστησαν πρόσφατα την ένωση ξενοδοχείων και τουρισμού TUROYD.

Δέλεαρ οι τιμές

Τα μέλη της είχαν τη φαει­νή ιδέα να δημιουργήσουν κέντρα αποκατάστασης για αλλοδαπούς συνταξιού­χους, ουσιαστικά γηροκο­μεία, που θα φιλοξενούν ηλικιωμένους σε εύφο­ρες περιοχές της Τουρκί­ας, με πολύ δελεαστικές τι­μές. Στόχος είναι κυρίως οι Ευρωπαίοι, καθώς υπολο­γίζεται ότι τα χρήματα που ξοδεύουν κατά τη συνταξιοδότηση είναι περισσότε­ρα σε σχέση με άλλα μέρη στον κόσμο.

Πολυτελείς χώροι με έμπειρο προσωπικό, που θα υποδέχεται τους εύπο­ρους πελάτες στον προσω­πικό τους «παράδεισο», εί­ναι ο επόμενος στόχος των ξενοδόχων, οι οποίοι πα­ρουσίασαν το φιλόδοξο σχέδιό τους πριν από λίγες ημέρες στο υπουργείο Του­ρισμού. Παρότρυναν μάλι­στα τις αρχές να μη χάνουν χρόνο, καθώς στην καλύ­τερη περίπτωση θα χρεια­στούν 10 χρόνια για να ανα­κτήσει η βιομηχανία τους προηγούμενους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ενδεικτικά, στην Κων­σταντινούπολη, το ποσο­στό πληρότητας των ξενο­δοχείων βρίσκεται σήμερα γύρω στο 50%, ενώ στην Αττάλεια στις ακτές της Μεσογείου, που έχασε και τους περισσότερους από τους Ρώσους τουρίστες με­τά την κατάρριψη ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους από την Τουρκία τον Νοέμ­βριο το 2015, βρίσκεται στο 55%. Σημειώνοντας ότι οι διευθυντές ξενοδοχείων έχουν στη διάθεσή τους τουριστικές εγκαταστάσεις αξίας 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλη την Τουρκία, ο πρόεδρος της Ενω­σης Ξενοδόχων, Αλί Τζαν Ακσού, δηλώνει ότι τώρα είναι η κατάλληλη συγκυ­ρία για να ανοικοδομηθεί η τουριστική βιομηχανία της χώρας. «Εχουμε την ευκαιρία να επηρεάσουμε τις επιλογές και τις από­ψεις των ξένων τουριστών για τη χώρα μας όταν ερχό­μαστε σε επαφή μαζί τους» προσθέτει ο πρόεδρος των ξενοδόχων.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥΜοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr