Να γιατί τα διόδια στη Μέστη θα λειτουργήσουν κανονικότατα


Το πρόβλημα με την Εγνατία είναι ότι στο ΤΑΙΠΕΔ έχει περάσει ως περιουσιακό στοιχείο η εκμετάλ­λευση του δρόμου, όμως η εταιρεία «Εγνατία Α.Ε.» που παραμένει στο Δημόσιο έχει έσοδα και αποπληρώ­νει το δάνειο προς την Πειραιώς που φτάνει σε 250.000.000 ευρώ.

Η Τράπεζα έχει καταγγείλει τη σύμβαση με την Εγνατία και δε­σμεύει 50.000.000 ευρώ ετησίως από τα έσοδα των διοδίων.

Έσοδο το οποίο, αν παραχωρηθεί η εκμετάλλευση, η τράπεζα δεν πρέ­πει να χάσει.

Ο κίνδυνος με την παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου είναι να απαξιωθεί η εταιρεία «Εγνατία Α.Ε.», η οποία θα συνεχίσει να έχει υποχρεώσεις αλλά όχι έσοδα.

Σήμερα η Εγνατία Οδός έχει έσοδα ύψους 70.000.000 ευρώ ετησίως από 8 σταθμός διοδίων που εί­ναι τώρα σε λειτουργία, ενώ το πο­σό αυτό θα μπορεί να ανέλθει σε 130.000.000 ευρώ τον χρόνο, όταν

ολοκληρωθεί και η κατασκευή άλ­λων 10 σταθμών, όπως προβλέπεται από Κοινή Υπουργική Απόφα­ση του 2014.

Λύση στον γρίφο αποτελεί η δυ­νατότητα μετεξέλιξης της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε. σε φορέα παρακολούθησης της παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου και η επέκταση του αντικειμένου της σε μελλοντικές δράσεις προς όφελος του ελλη­νικού Δημοσίου, ώστε να εξασφαλί­σει μελλοντικά έσοδα.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων που πρέπει να λυθούν, είναι τα διόδια, και το υπουργείο Μεταφορών μελε­τά την εφαρμογή συστήματος αναλο­γικών διοδίων, καθώς αναγνωρίζε­ται η σημασία αναλογικής χρέωσης διοδίων για τους χρήστες του αυτο­κινητοδρόμου.

Σε εκκρεμότητα είναι και τα μο­ντέλα κυκλοφορίας, ο χρόνος παρα­χώρησης του οδικού άξονα σε ιδιώτες, αλλά και ο σχεδιασμός για τους σταθμούς διοδίων.

 

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥΜοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr