Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Διδυμότειχο λόγω εργασιών επί του μιναρέ του τεμένους Βαγιαζήτ


Το δελτίο τύπου της Αστυνομίας Ορεστιάδας :

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,52 παρ. 2, 103,104,105 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ Α-57) «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις νεότερες διατάξεις του Ν.3542/07 (ΦΕΚ-Α-50).
  2. Το άρθρο 420 Ποινικού Κώδικα.
  3. Το υπ’ αριθμό 1077 από 06-04-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς/ Εφορία Αρχαιοτήτων Έβρου.
  4. Η υπ’αριθ. 42389/17/711312 από 06-04-2017 αναφορά  του Α.Τ.Διδυμοτείχου.
  5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
  6. Αποσκοπούντες στην ομαλή – ασφαλή κυκλοφορία των πεζών – οχημάτων και την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1ο

Την διακοπή της κυκλοφορίας των πάσης φύσης οχημάτων από την Κυριακή 09-04-2017 έως και την Μεγάλη Τρίτη 11-04-2017 στην πόλη  του Διδυμοτείχου και επί της οδού 28ης Μαΐου (από το ύψος της οδού Δημοκρατίας μέχρι την οδό Θεοτοκοπούλου), λόγω εργασιών επί του μιναρέ του τεμένους Βαγιαζήτ.

 

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών θα διεξάγεται μέσω των οδών  Δημοκρατίας – Υψηλάντου και μέρους της 28ης Μαΐου.

 

Άρθρο 3ο

α) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν  τις χρονολογίες και ώρες που αναγράφονται στο παραπάνω άρθρο.

β) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου και εφαρμόζεται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπόμενων πινακίδων απαγόρευσης κυκλοφορίας, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διδυμοτείχου.

γ) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 3,4,16,34,103 του Ν.3542/2007 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

δ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Ορεστιάδα 08 Απριλίου 2017

                   Ο

                    Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

           Πασχάλης Κ. ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ

                   Αστυν. ΔιευθυντήςΜοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr