Ενίσχυση του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με μόνιμο ιατρικό προσωπικό


Κατά το 2ο 15νθήμερο Μαρτίου 2017, ο συντονισμός των ενεργειών των υπηρεσιών του νοσοκομείου, της οικείας υγειονομικής περιφέρειας και του υπουργείου υγείας απέφερε καρπούς σχετικά με την πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου. Ειδικότερα,
Ορθοπαιδικό τμήμα: α) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 289/Γ’/27-3-2017 η απόφαση διορισμού μόνιμου επιμελητή Β’ ορθοπαιδικής, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία εντός ενός μηνός περίπου, β) με την από 28-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Ε. εγκρίθηκε η απασχόληση (πρωινό ωράριο και εφημερίες) στρατιωτικού ορθοπαιδικού ιατρού που ανήκει στο 219 ΚΙ.Χ.Ν.Ε. (ΑΔΑ: ΩΜΗ14690Β9-ΠΣΗ).
Αναισθησιολογικό τμήμα: στις 30-3-2017 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη πρόσληψης μόνιμου επιμελητή Β’ αναισθησιολογίας (ΑΔΑ: ΩΥ4Ε4690Β9-5ΝΦ). Παθολογικό τμήμα: δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 289/Γ’/27-3-2017 η απόφαση διορισμού μόνιμου επιμελητή Β’ παθολογίας, ο οποίος εργαζόταν ήδη στο νοσοκομείο ως επικουρικός ιατρός.
Μικροβιολογικό τμήμα – Αιμοδοσία: ενεργοποιήθηκε η υπ’ αρ. 3841/23-3-2011 προκήρυξη για διορισμό διευθυντή ιατρικής βιοπαθολογίας, και βρίσκεται στη φάση συγκρότησης του συμβουλίου πρόσληψης-κρίσης (ΑΔΑ: ΨΣΛΨΟΡ1Ο-ΥΡΔ).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ – Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣΜοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr