Δήμος Ορεστιάδας: Νομοθετικός συντονισμός για τις προμήθειες


Νέα μέλη ορίζει ο Δήμος Ορεστιάδας στα συλλογικά όργανα της διοίκησης για την παρακολούθηση και την παραλαβή στην προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, προσαρμοζόμενος στις επιταγές της νομοθεσίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη, κατά τον τρόπο αυτό οι παραλαβές των προμηθειών θα γίνονται από εξειδικευμένα μέλη ανάλογα με το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προμηθεύεται κάθε φορά ο Δήμος.Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr