32 εκατομμύρια ευρώ για ανάπτυξη δικτύου Φυσικού Αερίου στον Έβρο και τη Θράκη


Εγκρίθηκαν 32.000.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη δικτύου Φυσικού Αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην Θράκη. Η Δράση περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύων διανομής, παροχετευτικών αγωγών και σχετικού εξοπλισμού, με στόχο τη λειτουργική ολοκλήρωση των υποδομών διανομής και την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των αστικών δικτύων διανομής φυσικού αερίου στα κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας.

 Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr