Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες δικαιούνται εκπτώσεις στο νερό της ΔΕΥΑΑ πάνω από 50%


Μεγάλες εκπτωτικές ρυθμίσεις προβλέπονται εκ του νόμου στην κατανάλωση του νερού της ΔΕΥΑΑ, ακόμη και πάνω από το 50%, υπενθύμισε ο Πρόεδρος Βαγγέλης Μυτηλινός. Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να υπαχθούν στις ρυθμίσεις. Η άγνοια των δικαιούχων όμως κρατά χαμηλά τα ποσοστά συμμετοχής στα προγράμματα αυτά και ο Πρόεδρος προσκαλεί στη ΔΕΥΑΑ όσους ανήκουν στις κατηγορίες αυτές, να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά.Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr