Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα


Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποίησει τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης στις 18:00 το απόγευμα. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου και πρόκειται να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα.

 • Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 • Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Επιβολή του τέλους 0,5% – 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Έγκριση Επιστροφής αδιάθετου υπολοίπου έργου ( Εισηγ: κ. Κατσιάνης Αθ.)
 • Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ)
 • Έγκριση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Ορισμός επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για τη διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις και εκμισθώσεις του Δήμου». ( Εισηγ: κ.Παντελίδης Γ.)
 • Έγκριση διαγραφής οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό Κατάλογο, λόγω εξόφλησης, στο όνομα του Ανδρώνη Πασχάλη. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Έγκριση διαγραφής οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό Κατάλογο, λόγω εξόφλησης, στο όνομα της εταιρείας Π.Δανιήλ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Έγκριση διαγραφής οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό Κατάλογο, λόγω εξόφλησης, στο όνομα της Κατιρτζή Λαλέ του Μεχμέτ. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Ορθή Επανάληψη της 520/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αφορά την «Επιστροφή χρηματικού ποσού για Δ.Τ.-Δ.Φ.-Τ.Α.Π.» ( Εισηγ: κ.Παντελίδης Γ.)
 • Τροποποίηση υπ’αριθμ.18674/01-04-2014 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης και της Κακαλή Αλκιβιάδη και ΣΙΑ Ο.Ε  για προμήθειες ανταλλακτικών και συντήρηση οχημάτων – Μ.Ε.  ( Εισηγ: κ Παντελίδης Γ.)
 • Ορθή Επανάληψη της υπ’αριθμ. 634/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αφορά την «Εξέταση αίτησης με αριθμ. πρωτ: 56836/26-08-2013, της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Ο.Ε.Ε» για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών» ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης με ΕΒΡΟΣ ΧΑΡΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Παράταση χρόνου παράδοσης σύμβασης με ΑΦΟΙ ΓΡ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗ Ο.Ε για προμήθεια καυσίμων και θέρμανσης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Έγκριση Έκτακτης Επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ «ΑΠΟΚΔΑ» ( Εισηγ: κ. Κατσιάνης Αθ.)
 • Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 στο όνομα του Παυλίδη Κωνσταντίνου του Δημητρίου (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Εξέταση αίτησης παραίτησης της Κανδυλάκη Ευθυμίας από τη μίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κατ/τος Φερών και της εκ νέου εκμίσθωσής του ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Ορθή Επανάληψη της 639/2014 η οποία αφορά «Έγκριση της Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων στη Δημοτική Ενότητα Φερών» ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ)
 • Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του «Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου του Νεοκλέους Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα» ( Εισηγ: κ. Παντελίδη Γ.)
 • Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του «Κληροδοτήματος Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη» ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Ενημέρωση από τους Εκκαθαριστές της ΔΕΠΕΑ για την μέχρι τώρα πορεία της εκκαθάρισης σε συνδυασμό με τη διερεύνηση της δυνατότητας έγκρισης παράτασης των εργασιών της ή της υποβολής σχεδίου επιτάχυνσης περαίωσης της. ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • Ορισμός Επιτροπής για τον έλεγχο των μέχρι σήμερα πεπραγμένων εκκαθάρισης της ΔΕΠΕΑ και την σύνταξη του σχετικού προς τούτου πορίσματος. ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • Κατανομή Πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Δ’ δόση 2014 (Χ.Ε 2014) των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κάλυψης της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου , για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 Δήμου Αλεξανδρούπολης , Ν. Έβρου» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 • Αίτηση παράτασης δωρεάν παραχώρησης οικοπέδου στο Ο.Τ.473Α της περιοχής ΚΕΓΕ για την κατασκευή ενός Γυμνασίου & ενός Λυκείου (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 • Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση εξοπλισμού αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά & δημοτικά κτίρια μετά από πρόσφατες κλοπές.» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 • Παράταση του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην Νοσοκομείου) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από σχολεία» (Εισηγ: κ.Κάβουρας Γ.)
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών σε ιστούς και φωτιστικά σώματα» κατά ένα μήνα. (Εισηγ: κ.Κάβουρας Γ.)
 • Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου καπνομάγαζου» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή ποτιστρών Δ.Ε.Αλεξ-πολης» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 • Έγκριση 1ου ΑΠΕ και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Παράπλευρα έργα περιφερειακού δρόμου» (Εισηγ: κ.Κάβουρας. Γ.)
 • Έγκριση 1ου ΑΠΕ –ισοζυγίου του υποέργου 1 «Έργα υποδομής στον οικισμό της οδού Αβαντος» Δ.Αλεξ-πολης (Εισηγ: κ.Κάβουρας Γ.)
 • Έγκριση 3ου ΑΠΕ (ταχτοποιητικού) του έργου «Επισκευή Α’ Κρατικού βρεφονηπιακού σταθμού» (Εισηγ: κ.Κάβουρας Γ.)
 • Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία σύγχρονων παιδότοπων» (Εισηγ: κ. Κάβουρας.Γ.)
 • Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Φερών » (Εισηγ: κ.Κάβουρας Γ.)
 • Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση εσωτερικών χώρων κτιρίου στην Δημ.Κοινότητα Πέπλου Δ.Ε.Φερών» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 • Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιϊα Δ.Ε. Φερών» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 • Ορισμός επιτροπής προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου « Ύδρευση (αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 • Ορισμός επιτροπής ¨προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε.Τραϊανούπολης» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου παλαιών Δημ. Λουτρών Δ.Ε. Φερών  (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ. )
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση υποστυλωμάτων 8ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ-πολης» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κοιμητηρίου Μαϊστρου» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ)
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πάρκου Αν.Θράκης»  (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Διαμόρφωση πλατείας εργατικών Παλαγίας (Εισηγ: κ.Δραμανίδου Νίκη.)
 • Έγκριση Τροποποίησης του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το άρθρο 11 «Συγκρότηση Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου» ( Εισηγ: Πρόεδρος Δ.Σ)
 • Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνάντηση εργασίας στη Μάλτα , στα πλαίσια του έργου «MARE NOSTRUM” του προγράμματος ENPI CBCMED ( Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)
 • Έγκριση δαπανών μετακίνησης των στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών- Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην 3η Τεχνική Συνάντηση Υπευθύνων Έργου – Επιβλεπουσών Υπηρεσιών – Στελεχών Δομών στη Βραυρώνα Αττικής» ( Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)
 • Εξέταση της αίτησης του κ.Πασσαλίδη Απόστολου του Δημητρίου και της Ευγνωσίας για ανταλλαγή και αλλαγή κατηγορίας τάφου. ( Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)
 • Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων Μηχανημάτων Έργων και μη Αναλώσιμου Υλικού και Εξοπλισμού. ( Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)
 • Διαγραφή Βεβαιωμένης οφειλής που αφορά μίσθωμα καλλιεργήσιμης γης για το 2014 της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης του κ. Καμαρούδη Δήμου του Ευσταθίου λόγω χρέωσης εκ παραδρομής ( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)
 • Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • Ίδρυση Ινστιτούτου Θρακικών Ερευνών ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • Συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών ( Άρθρο 78 του Ν.3852/2010) ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 541/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αφορά «Συγκρότηση «Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.» ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης , υπέρ του Νομικού Προσώπου προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ( Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 • Έγκριση της 88/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ « ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» , η οποία αφορά την «7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014» ( Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 • Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ « ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» ( Εισηγ: Βαμβακερός Αντ.)
 • Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης υπέρ Ν.Π.Δ.Δ «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης «Α.Π.Ο.Κ.Δ.Α» (Εισηγ: κ. Σεφεριάδης Σ.)
 • Έγκριση της 160/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.» , η οποία αφορά την «7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014» ( Εισηγ: κ. Σεφεριάδης Σ)
 • Έγκριση Οδοιπορικών του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων , κ. Φαλέκα Ιωάννη .(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 • Έγκριση Οδοιπορικών , Δημοτικού Συμβούλου , κ. Ζητάκη Παναγιώτη , στην Αθήνα, για Εκπροσώπηση του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Υγειών Πόλεων. ( Εισηγ:κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 • Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)


Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr