Γενική Συνέλευση των Καστροπολιτών


 

– Ολοκλήρωση νομικής υπόστασης και ενημέρωση επί του Καταστατικού

 

-Οργάνωση και Δομή του Συλλογου

 

-Σύντομος απολογισμός πρόσφατων Δράσεων

 

-Προγραμματισμός επόμενων Δράσεων

 

-Εγγραφή νέων μελών

 

Στη Γενική Συνέλευση εκτός από τα μέλη, μπορούν να παρίστανται και φίλοι του Συλλόγου, ως ακροατές.

 Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr