Είναι «uplo»! ΑΝ αγαπάς τον τόπος σου!


 

Η δράση αφορούσε στον καθαρισμό  και τη  διαμόρφωση  των χώρων πέριξ  του κτιρίου της «Μοριακής Βιολογίας» , ώστε να καταστεί χώρος στάσης και συναναστροφής των ανθρώπων της Γειτονιάς. Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr