Πρόσληψη 71 ατόμων στην ΕΒΖ Ορεστιάδας.


Την πρόσληψη 71 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο εργοστάσιο της Ορεστιάδας ανακοίνωσε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Πρόκειται για θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων ενώ οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι τρίμηνες και πεντάμηνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. -Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο χιλ. Ε.Ο Ορεστιάδας-Αλεξανδρούπολης Τ.Κ 682 00, απευθύνοντας την στο Τμήμα προσωπικού υπόψη κ. ΔΟΒΡΗ ΖΗΣΗ (τηλ. Επικοινωνίας: 25520.41828 ).

Πηγή: e-evrosΜοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr