Όλες οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ στην Ορεστιάδα


Από τις Επαγγελματικές Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2013 – 2014 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

  • Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου.
  • Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.
  • Κομμωτικής Τέχνης.
  • Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων.

 

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:

Α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α΄ Τάξης Λυκείου Γενικού ή Επαγγελματικού, ή Α΄ Τάξης ΤΕΕ, ή Α΄ Τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή ΤΕΛ ή Ενιαίων Λυκείων, ή είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ, ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας και

Β) ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 1990 – 1997. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ α) Αίτηση υποψηφιότητας ( χορηγείται από τη Σχολή) β) Τίτλος Σπουδών ( πρωτότυπο ή Φωτοτυπία επικυρωμένη) ή Πιστοποιητικό Σπουδών ή οποιανδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο , που να αποδεικνύει την μαθητική κατάσταση του υποψηφίου. ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ.

Γ)Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι –ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ορεστιάδας Αίτηση και τα δικαιολογητικά τους από 17/06/2013 έως 30/08/2013. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Γραμματεία της ΕΠΑ.Σ. ( Κων/πόλεως 62) από 08:00 -14:00 καθημερινά και στα τηλέφωνα 25520-24840 & 2552023307 Από την Δ/νση της ΕΠΑΣ ΟρεστιάδαςΜοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr