Επτά εταιρίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη


Επτά εταιρίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Ο ιδιωτικός φορέας θα επιλεγεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της μονάδας για διάστημα 27 ετών.
Το έργο θα διαχειρίζεται περίπου 155.000 τόνους σκουπιδιών.
Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης
που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, ταυτόχρονα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.
Για το έργο θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι.Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr