Αναβάθμιση για το τελωνείο Ορεστιάδας


Και το τελωνείο Ορεστιάδας βρίσκεται ανάμεσα στα τελωνεία της χώρας, τα οποία αναμένεται να εκσυγχρονιστούν. Το Υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί την επιχειρησιακή αναβάθμισή του προκειμένου τα τελωνεία να αποκτήσουν υποδομές αντίστοιχες των ευρωπαϊκών και με τον τρόπο αυτό να περιοριστεί το λαθρεμπόριο και η φοροκλοπή.
Το ειδικό σύστημα που θα τοποθετηθεί θα συμβάλλει στις αυξημένες ανάγκες ελέγχου της εισόδου και εξόδου οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων και στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού λαθρεμπορίου προϊόντων.Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr