Περιφερειακό Συμβούλιο με στόχο, την…ανάπτυξη


Την πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης της αναπτυξιακής προγραμματικής περιόδου 2014-2020 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, συζήτησε μεταξύ άλλων το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ζήτησε από τους φορείς χάραξης τομεακής και περιφερειακής πολιτικής να διαμορφώσουν τις προτάσεις τους για να ληφθούν υπόψη κατά τη διαπραγμάτευση της χώρας με τις Ευρωπαϊκές Αρχές.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης συνέταξε την πρότασή της με βάση τις οδηγίες που παρέχονται στις δύο εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ώστε να χρησιμοποιηθεί στη διαμόρφωση του επόμενου ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας.

Η παράταξη της αντιπολίτευσης Περιφερειακή Αναγέννηση καταψήφισε την πρόταση για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό ως ξένη και μη εναρμονισμένη στην περιφερειακή μας κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr