Έρευνες για την ευλογιά στα ζώα


Εκτεταμένη διερεύνηση σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων ευλογιάς των προβάτων σε στάνη του Πυθίου.

Συνολικά θανατώθηκαν 191 πρόβατα σε τρεις εκτροφές της περιοχής Πυθίου και συγκεκριμένα 131 ζώα του κοπαδιού που εμφανίσθηκαν τα κλινικά συμπτώματα της νόσου, καθώς και 60 ζώα γειτονικών εκτροφών, για τα οποία υπήρχαν υποψίες εμφάνισης της ευλογιάς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των κτηνιάτρων, η μετάδοση της ζωονόσου στον Έβρο έγινε πιθανότατα από εκτροφή της Τουρκίας, που γειτνιάζει με το Πύθιο.

Εν τούτοις, ασφαλείς εκτιμήσεις για την εξάπλωση ή όχι της νόσου στον Έβρο αναμένεται να εξαχθούν μόνο όταν ολοκληρωθεί η επιζωοτιολογική διερεύνηση κι εφόσον μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου δεν εμφανιστούν άλλα κλινικά συμπτώματα της ευλογιάς. Σημειώνεται πως στις 2 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 21 ημέρες από την εμφάνιση του πρώτου κλινικού συμπτώματος και αποτελεί καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος επώασης της νόσου.Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr